Nieuws

Vrijdag 26 april 2019
Marietje Bens, Trees Hendriks-Kersten en Harry Willems Lid in de Orde van Oranje Nassau
Binnen onze parochie H. Elisabeth (patrones van de Caritas)
heeft het Zijne Majesteit behaagd
te benoemen tot Lid in  de Orde van Oranje-Nassau
Marietje Bens-Nabuurs
te Escharen
Harry Willems en Trees Hendriks-Kersten te Gassel.
 
Alle drie zijn reeds vele jaren
op meerdere terreinen
nadrukkelijk gekend als vrijwilliger,
onder andere in onze parochie.