Nieuws

Maandag 26 september 2022
Bij het begin beginnen
Genesis gaat over een familie. Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om God te volgen. Ze beginnen een reis die nog steeds voortduurt. De familie is de basis van ieders leven. Mensen – toen tot nu – doen er ervaring op met relaties, boosheid en vergeving. In Genesis verloopt dat nooit gemakkelijk of ideaal. Er zijn spanningen en tegenslagen, maar er is ook liefde en zorg. Familiebanden schetsen een mooi beeld van de relatie tussen mensen en God zelf: vader en kind, bruidegom en bruid. God is niet ver weg, maar dichtbij. Persoonlijk. Dát is de God die we leren kennen in de Bijbel. 
 
Op 31 oktober start een nieuwe catechesecursus. Deze vindt wekelijks op maandag plaats tussen 19.30 en ongeveer 21.30 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage ten bate van de parochie wordt op prijs gesteld. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich aan te melden via algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Met het boek Genesis begint de Tora, de joodse wet. Dat is bijzonder en veelzeggend. Het persoonlijke gaat namelijk vooraf aan het politieke (immers in het tweede boek, Exodus, worden de wetten en geboden gegeven). 
 
In de cursus wordt dus gekeken naar de opbouw van het Oude Testament, in het bijzonder de eerste vijf boeken. Hoe lees je de Bijbel? Dat doen we met Genesis. Een beter begin kan je niet maken. 
 
Deelnemers wordt gevraagd een Bijbel mee te nemen. Als iemand geen Bijbel heeft, kan dat aangegeven worden. Doordat deelnemers waarschijnlijk verschillende vertalingen hebben, ontdekken we al interessante – en veelzeggende – verschillen. 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.