Nieuws

Donderdag 10 oktober 2019
Allerheiligen, weet u juist nu onder elkaar welkom…

Juist of wellicht wel louter

vanuit het Hoogfeest van Allerheiligen,

ieder die ons door de eeuwen heilig zijn,

weten wij ons geborgen

om samen Eucharistie te vieren

én daags erna

met Allerzielen onze dierbaren te gedenken.

 

Vanuit dit Perspectief met een hoofdletter

nodigt parochie H. Elisabeth u uit

om met Allerheiligen,

vrijdag 1 november om 19 uur,

samen vanuit de gehele parochie,

onze Hoogmis te vieren

in de St.-Elisabethkerk.

 

Ons St.-Henricuskoor

ondersteunt en verzorgt de zang.

Weet u van harte welkom!