Nieuws

Maandag 21 januari 2019
Blasiuszegen, zondag én dinsdag aansluitend aan de Heilige Mis
Zondag 3 februari,
de feestdag van de heilige Blasius,
mogen wij na de Eucharistieviering
- in Velp om 9:30 uur en Grave om 11 uur -
de Blasiuszegen ontvangen.
 
Dinsdag 5 februari in Catharinahof
bestaat hiertoe na de heilige Mis van 10:30 uur
eveneens de gelegenheid.
 
Onze pastoor houdt twee
op Maria Lichtmis gewijde kaarsen
in Andreaskruisvorm onder onze kin.
Hij bidt:
'Moge God u op voorspraak van de Heilige Blasius
 bevrijden van keelziekten en andere kwalen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.'
 
De heilige Blasius leeft in de vierde eeuw.
Als arts kiest men hem
tot bisschop van de Armeense stad Sebaste.
Getuigend van zijn geloof in Christus
is hij na een gruwelijke marteling onthoofd.
 
Kort voor zijn marteldood
geneest de heilige Blasius een jongetje
dat door een visgraat in zijn keel dreigt te stikken.
Dit ligt ten grondslag
aan de Blasiuszegen zoals we die nu kennen.