Nieuws

Zondag 27 mei 2018
Devote openluchtmis
bij de Mariakapel in Gassel aan de Kapellaan.
Onder de klanken van harmonie 'Meer vreugd'
trok de processie naar de Mariakapel, waar het
parochiekoor en de harmonie de H. Mis opluisterde.

De 'nieuwe' gewaden van de Staakmadonna en haar
regalia werden ingezegend en het 'nieuwe' kindje 
Jezus op Maria's arm werd bewonderd.

De openluchtkoffie na afloop smaakte volop.