Nieuws

Dinsdag 27 oktober 2020
Allerzielen, onze gedachtenis, rond iedere toren minstens vast te houden in een prentje
Met Allerzielen
ligt er in de dagkapellen van onze dorpskernen
op maandag 2 november vanaf 12 uur
voor iedereen een gedachtenisprentje klaar.
In de dagkapel van de parochiekerk St.-Elisabeth
kunt u deze vanaf dinsdagmorgen 3 november 9 uur meenemen.
 
Onder elkaar Allerzielen vieren,
onze overleden gelovigen gedenken
–  bovenal van het afgelopen jaar –,
is vóór ons allen momenteel onmogelijk.

Parochie H. Elisabeth viert dit
maandag 2 november om 9.30 uur,
alstublieft na aanmelden,
met maximaal dertig aanwezigen.

Om 19 uur is er een plechtige Requiemmis,
waarin alle overledenen van het afgelopen jaar
herdacht worden.
Deze wordt uitsluitend live uitgezonden
via Kerkomroep.nl en YouTube.
Deze eucharistieviering is dus zónder kerkgangers.
 
De nabestaanden van de overledenen ontvangen
drie exemplaren van het gedachtenisprentje
per post.