Nieuws

Donderdag 29 november 2018
Adventsactie in het Licht van Voedselbank
Gedurende de Advent en de Kersttijd
staat Parochie H. Elisabeth stil
bij wie mede afhankelijk zijn
van de Voedselbank.
 
Achter in onze kerken staan collectebussen.
Met een bijdrage laat de kerkbezoeker
de naaste direct delen in zijn of haar welzijn.
 
Samen delen
als ‘levens-middel’
vermenigvuldigt
al Licht ons geluk.