Nieuws

Vrijdag 29 november 2019
Adventsactie voor Voedselbank
In het Licht van de Advent- en Kersttijd
laten parochianen
in Escharen, Gassel, Velp en Grave
hun warm hart spreken
met een warme hand voor onze Voedselbank.
 
Via collectebussen achterin al onze kerken
geven kerkbezoekers
samen hoop aan onze naaste.
De ons heilige Elisabeth,
 patrones van de caritas,
spoort ons hiertoe aan.