Nieuws

Zondag 30 april 2017
Parochie H. Elisabeth viert twintigjarig priesterschap pastoor op Hemelvaartsdag
Een porseleinen jubileum...
Op 24 mei
is het alweer twintig jaar geleden
dat bisschop J.G. ter Schure s.d.b.
pastoor R. Aarden in de Sint-Jan
door handoplegging en gebed
tot priester van het Bossche bisdom wijdde. 
 
Op Hemelvaartsdag, 25 mei aanstaande,
staat de parochie hierbij stil.
Om 11.00 uur is er een plechtige Hoogmis
in de Domkerk van Grave.
Het gemengd koor Christus' Hemelvaart
verzorgt de gezangen. 
 
Aansluitend aan de Eucharistieviering
is er gelegenheid
de parochiepriester te feliciteren
 in de Hemelvaartzaal van de H. Elisabethkerk. 
 
Pastoor Aarden heeft laten weten
het jubileum bescheiden te willen vieren
en vraagt niet om cadeaus,
maar om een geldelijke bijdrage
ten behoeve van
een goed doel in de parochie.