Nieuws

Vrijdag 30 april 2021
Voortaan 50 kerkgangers in onze Dom, elders blijft het maximum 30
Vanaf donderdag 29 april
staan de Nederlandse Bisschoppen
een beperkte verruiming toe
voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.
Deze geldt alleen voor grote kerkgebouwen.
 
Voor onze parochie betekent dit,
dat er voortaan in de St.-Elisabethkerk
maximaal vijftig kerkgangers welkom
zijn,
in alle andere kerken blijft het maximum dertig.
 
De huidige, zeer ernstige fase van de coronapandemie
laat nog geen verdere versoepeling toe.
De bisschoppen benadrukken,
dat de huidige COVID-cijfers nog steeds vragen
om voorzichtigheid  en terughoudendheid.
Zodoende blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’
ook voor grote kerken onverkort
gelden
met alle regels over het onderling houden van afstand,
reserveren, hygiëne
enzovoort.
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.