Nieuws

Zondag 30 juni 2019
De Gildemis klonk als een klok, wie weet waar de klepel hangt?

Zoals ieder jaar

op het Hoogfeest van St.-Jan de Doper of de zaterdag hierna

vierde Schuttersgilde St. Jan Gassel

29 juni haar jaarlijkse Gildemis

in de St.-Jan de Doperkerk.

 

Het werd een Eucharistieviering die klonk als een klok.

Maar wie weet waar de klepel hangt?

 

In een filmpje van pastoor R. Aarden, tevens Kringgildeheer,

ziet en hoort u beide luiklokken:

de kleine Henricus en de grote Joannes

Het oude uurwerk staat een verdieping lager en kijkt ernaar.