Nieuws

Zondag 30 augustus 2020
Organist Ben Dikkers in het zonnetje gezet
Na de Hoogmis van zondag 30 augustus
zet pastoor R. Aarden organist Ben Dikkers
dankbaar en met veel waardering in het zonnetje.
 
Meer dan vijftig jaar
is Ben werkzaam als beroepsmusicus,
als (concert)organist, dirigent,
klavecinist en leraar
in de wijde omgeving
en alweer bijna tien jaar in onze parochie H. Elisabeth,
bovenal achter het Graafse F.C. Smitsorgel.
 
Onze pastoor onderstreept zijn erkentelijkheid
met een oorkonde,
fles wijn van chocolade
én een extra zegen en wegzending.
De goedgevulde kerk
valt de pastoor bij met een warm applaus.