Nieuws

Vrijdag 30 december 2022
Kerkbestuur biedt bisschop beleids- en gebouwenplan 2023-2027 aan; synodale bespreking in 2023
Op 15 december jongstleden heeft het kerkbestuur van de parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas, het beleidsplan 2023-2027 "Door God en mens bewogen" en het bijbehorende gebouwenplan Bouwen aan het huis van de Heer" vastgesteld. Beide documenten zijn bijlage. Op 21 december zijn de stukken aangeboden aan de Bisschop van 's-Hertogenbosch.
 
Met het aanbieden hiervan komt een voorlopig einde aan een langdurig proces waarin pastoor en kerkbestuur, mede gedurende de diocesane fase van het wereldwijde synodale proces, hun oren te luisteren hebben gelegd en diverse gesprekken met parochianen en overige belangstellenden hebben gevoerd.
 
Geheel in de lijn van het pontificaat van paus Franciscus en de positie van Mgr. De Korte ten opzichte daarvan, is gekozen voor het groeien-in-geloof naar een missionaire en synodale parochie. Tevens zijn alle uitgangspunten en voornemens getoetst aan de vijf aanbevelingen uit het diocesane verslag "Hoopvol luisterend naar Gods Geest" (te vinden op de website van het bisdom).
 
De visie van het kerkbestuur op de nabije toekomst is vanaf nu, in samenhang, openbaar. Daarbij blijft het echter niet. Pastoor en kerkbestuur willen de toekomst "hoopvol luisterend naar Gods Geest" bespreken met parochianen en andere geïnteresseerden. Hoe wij dat vanaf januari ter hand nemen, wordt begin volgend jaar duidelijk. In ieder geval zullen catechetische elementen - over synodaliteit - en gebed (om onderscheiding) integraal deel uitmaken van het 'plan van aanpak'. Samen met de leden van Gods Kerk willen wij uitgangspunten en plannen scherpstellen en prioriteiten stellen. Het wordt dus "werk in uitvoering".
 
Het kerkbestuur beseft dat wij als parochie, gezamenlijk, voor een grote uitdaging staan. De nabije toekomst is wellicht beslissend. Het is de vraag hoe de Kerk in het algemeen en de kerkgebouwen in het bijzonder door de gehele gemeenschap gedragen wordt. Wij bidden om zegen over het jaar 2023 en de toekomst van de parochie.
 
Beide plannen leest u op onze website door op de titel te klikken.
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.