Nieuws

Dinsdag 31 juli 2018
Vakantie!
Alles komt een beetje tot rust in deze warme vakantiemaanden.
Een mooie gelegenheid om al onze vrijwilligers in de dorpen
en stad te bedanken voor hun niet aflatende zorgen voor de kerkgebouwen en onze parochie.

Geniet van de rust en samen gaan we met Gods hulp na de vakantie weer op weg.

Dank voor alle goede zorgen, inzet en werken.

pastoor