Nieuws

Donderdag 31 oktober 2019
Cursus “Geroepen om gemeenschap te zijn” van start
De cursus “Geroepen om gemeenschap te zijn” is 23 oktober is van start gegaan.
Met een groep van negen personen hebben we stilgestaan bij het eerste thema “God is liefde”.
De tweede cursusavond over het thema “De wil van God” is op 20 november.
U bent van harte welkom om nog aan te sluiten.
Maar wat biedt deze cursus?
 
Als christenen zijn wij geroepen
om een levende gemeenschap te zijn
van mensen die niet alleen samenkomen op zondag en dan weer naar huis gaan,
maar die in hun leven iets daarvan laten zien.
Een christen­gemeenschap bestaat uit mensen
die net als de eerste christenen de boodschap van Jezus in praktijk willen brengen.
Zo ontstaat er een echte gemeenschap zoals Jezus die bedoelde,
en die kan groeien doordat ze echt leeft.
 
Hoe doe je dat: het Evangelie in praktijk brengen?
Deze cursus is een leer- en leefweg
Het uitgangspunt is een duidelijke keuze voor God die liefde is.
Aan hand van twaalf thema’s (twaalf avonden),
baserend op uitspraken van Jezus of episoden uit zijn leven,
begeven we ons op een goddelijk ‘avontuur’
dat ons leven kan veranderen van ‘kerkelijk betrokkene’
tot levend lidmaat van het Lichaam van Christus.
De nadruk ligt niet op studie,
maar op concrete ervaringen bij het beleven van het Evangelie,
thuis, op het werk, met vrienden en in de parochie of gemeenschap.
De cursus biedt de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan
over onze persoonlijke ervaringen in het geloof van alle daag.
 
Plaats: het foyer van de St. Elisabethkerk
Data: 23 okt.,  20 nov, 15 jan., 19 feb., 18 maart, 15 april en 17 juni 2020, van 19 -21 uur.
 
Aanmelden bij Evi McGrath:
email: evi.c.mcgrath@gmail.com
tel. 0486 / 47 53 54
WhatsApp / SMS 06 42 13 59 53