Nieuws

Dinsdag 31 december 2019
Huiszegen in ons nieuwe jaar
Wereldwijd
is het van oudsher een goede gewoonte
om bij gelegenheid van het nieuwe jaar
het huis te zegenen.
 
Net als elders
biedt onze parochie de laatste jaren
als alternatief voor een bezoek van priester of diaken
een huiszegen aan
om boven de deur van uw woning of huiskamer te hangen.
 
Exemplaren van bijgaande strook
zegent onze pastoor na de Eucharistievieringen op
Nieuwsjaardag, het Hoogfeest van Heilige Maria, Moeder van God,
en Driekoningen, het Hoogfeest van de Openbaring des Heren.
Zij liggen achter in de kerken voor u klaar om mee naar huis te nemen.
 
De letters C+M+B
koppelt men aan de namen van de wijzen uit het oosten:
Caspar, Melchior en Balthasar.
Zij zijn ook de beginletters van de zegen­tekst
‘Christus Mansionem Benedicat’, ‘Christus zegene dit huis’’.
 
En in het verlengde van Kerstmis
vieren we in drievoud
de Openbaring van God aan alle mensen:
met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer
en bij het eerste wonder van Christus in Kana.
Zo wijzen de letters ook naar deze feesten:
de bruiloft in Kana (Cana),
de aanbidding van de Wijzen (Magi)
en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).
 
‘U God, almachtige Vader,
 smeken wij ootmoedig voor dit huis,
 voor zijn bewoners en voor al wat er in is:
 opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen
 en met alle goed te verrijken:
 geef hun, Heer,
 van de dauw des hemels overvloed
 en van de vrucht­baar­heid der aarde levens­on­der­houd,
 en gelief de verlangens van hun gebed
 tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden.
 
 Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen,
 gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen
 het huis van Abraham, Isaac en Jacob.
 
 En mogen binnen de wanden van dit huis
 de engelen van uw licht wonen
 en het en zijn bewoners bewaren.
  Door Christus onze Heer. Amen.’
 
In het buitenland
schrijft men de huiszegen
met krijt boven de voordeurpost.
Eerst het jaartal en de letters
met gewijd krijt bovenaan de deurpost: 20 C+M+B 20.
Dan bewierookt en besprenkelt men elk vertrek met Driekoningenwater
en spreekt men een zegen uit.
Indien mogelijk verzorgt dit een priester,
anders de bewoner.