Nieuws

Donderdag 31 december 2020
Dank u wel, houdoe en vaarwel!
           ♫
‘Uren, dagen, maanden, jaren
 vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen.
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft.’

 
Beste parochianen,
 
Op de drempel van ‘20 naar ’21 krijgt voor mij bovenstaand oudejaarslied een hele dubbele lading. Enerzijds de overgang naar een nieuw kalenderjaar en van de andere kant de laatste uren die voor mij gaan slaan, te midden nog van u. In de afgelopen week namen we in Gassel, Escharen en Velp al afscheid van elkaar. Sober, vanwege de corona-maatregelen, maar rijk en warm van harte. Dank aan u allen in onze kerkdorpen voor zo’n fijn afscheid.
 
Nu, over enkele uren sluit ik met een plechtige eucharistieviering mijn verblijf van bijna 10 jaren tussen u in, af. In 2011 dacht ik: ‘Na Boekel is er niets beters voor een pastoor.’ Ik vergiste me: het zijn tien evenredig geweldige jaren geworden. Parochianen, wat hebben we samen veel meegemaakt op zoveel verschillende gebieden van het kerkelijke leven als wel het profane.
 
Met heel veel dankbaarheid kijk ik terug naar de talloze doopvieringen, de eerste communie-missen, de vormselplechtigheden en de voorbereidingen daarvan. De echtelieden die huwden en waar ik namens de Kerk getuige van mocht zijn en het huwelijk mocht inzegenen. Ook de vertrouwensgesprekken die veelvuldig gevoerd werden; ze worden in mijn hart bewaard.
 
Dankbaar ben ik dat ik families mocht en kon troosten die een overledene te betreuren hadden: het schept een band.
 
Ik dank u voor uw vriendschap en uw vertrouwen, vooral al onze vrijwilligers in onze torens; kostbare mensen die de Kerk mee dragen.
 
Dank aan u allen die al die jaren de zondag mee vierden, de koren, dirigenten en organisten. Dank voor het schoonhouden van de kerken, dank voor de bloemen, dank voor het verzorgen van onze dagkapellen. Dank aan de kosterij. Dank aan iedereen die wat-ook-maar-doet om de parochie gangbaar te houden.
 
Gruwelijk veel dank aan het kerkbestuur dat al-die-tijd vierkant achter me stond en soms voor mij de hete kolen uit het vuur haalde. In hen dank aan het dagelijks bestuur: secretaris Jacqueline Brouwer-Straatman, die bijna al haar vrije tijd spendeerde aan kerk en parochie. Dank je wel aan de vicevoorzitter van het kerkbestuur, Alex van Megen, een buitengewoon kundig bestuurder en inmiddels een trouwe kameraad.
 
Ik heb het geluk mogen smaken bijna 10 jaar in één van de mooiste kerken van ons bisdom, zelfs één van de 100 mooiste kerken in ons land pastoor te mogen zijn. Dat is nogal wat. Ik ga dat koesteren.
 
Dank voor de honderden attenties, appjes, mailtjes, cadeaus, lieve woorden die de laatste weken mij bereikten: hartverwarmend. Als ik dat geweten had…
 
Maar de plicht ligt ook in de gehoorzaamheid. We zijn als pelgrims onderweg en ook ik moet af en toe begrijpend luisteren…
 
Voorlopig ga ik wonen in Maren-Kessel, Provincialeweg 22 5398 JL. Onderwijl zal de pastorie van Lith gerenoveerd worden.
 
Ik ben dankbaar dat onze bisschop tot mijn opvolger pastoor Herman Schaepman heeft benoemd. Het maakt mijn vertrek iets makkelijker. Herman: proficiat met zo’n goed bestuur en zo’n goei volk hier. Ge zult het aan den lijve gaan ontdekken.
 
Dank ook aan onze webmaster Hans, zonder wie dit schrijven niet op de website zou belanden.
Het gaat u allen goed, nogmaals dank, ook namens Toos, die me vaak voor gek heeft verklaard om ‘ja’ tegen deze benoeming te zeggen, maar er toch in berust en voor me zal blijven zorgen in Maren-Kessel en daarna in Lith.
 
Dank u wel, namens mijn ouders en mijn zus en broer en hun gezinnen.
 
Het gaat u goed! Houd stand, ook in deze lastige tijd.
Ik zal u nooit vergeten!
 
Houdoe en vaarwel!
 
Pastoor R. Aarden