Nieuws

Donderdag 18 januari 2018
Teerdag Sint Antonius Abt Gilde
Op zaterdag 20 januari viert het Sint Antonius Abt Gilde uit Escharen
haar jaarlijks patroonsfeest. 
Om 18.00 uur is er een plechtig gezongen eucharistieviering in de 
Lambertuskerk die traditiegetrouw na de zegen zal eindigen met
het zingenvan het Gildelied.
Daarna volgt een feestelijke avond voor de gildebroeders- en zusters.

Eénieder is bij de H. Mis van harte welkom.
_______________________________________________________________

Het Esters Gildelied

Sint Antonius broeders, door uw gilde-eed,
aan uw guld verbonden, gij die nimmer vergeet,
uw verkregen rechten, vecht met hand en tand.
Laat uw vaandel zwaaien voor uw God en land;
laat uw vaandel zwaaien voor uw God en land.

Waakzaam voor de toekomst, wat die brengen mag,
ook in donk're dagen trouw aan kerk en gezag.
Blijf de trommen roeren, steeds eendrachtig zijn,
fier uw vaan geheven, vlekkeloos en rein;
fier uw vaan geheven, vlekkeloos en rein;

Sint Antonius broeders, door uw gilde-eed,
aan uw guld verbonden, gij die nimmer vergeet,
uw verkregen rechten, vecht met hand en tand.
Laat uw vaandel zwaaien voor uw God en land;
laat uw vaandel zwaaien voor uw God en land.