Albums

Kinderkerk

Kinderkerk
 
Over onze Kinderkerk lees je op deze website
onder ‘Pastoraat’, ‘Nieuws’ en onze eigen 'Knop'.
In dit album staan indrukken van eerdere bijeenkomsten.
 
Volgende bijeenkomsten zijn
op de dinsdagen 11 februari, 7 april, 26 mei en 7 juli

van 15 tot 16:30 uur
in de Hemelvaartzaal van de st.-Elisabethkerk,
vanaf de Graafse Markt rechts ‘Achter de kerk’
melden we ook hier.
Over wat er dan staat te gebeuren
lezen wij weldra meer…

Groetjes en graag tot binnenkort,
Werkgroep Kinderkerk,
Anatolie, Evi, Mieke, Anne-Marie

Kinderkerk woensdag 11 december
 
In aanloop naar Kerstmis
stond Maria, moeder van Jezus, 
centraal in deze bijeenkomst.
Na het branden van de kaarsjes bij onze gebeden
gingen we naar de koffiekamer
om een animatiefilmpje te kijken over Maria,
de blijde boodschap, die zij kreeg van de engel Gabriël
en haar bezoek aan haar nicht Elisabeth.
 
De kinderen maakten hun eigen rozenkransje
en na een korte uitleg over de rozenkrans
baden wij samen het “Weesgegroet”.
 
Vol van deze bijzondere verhalen,
het mooie gebed
en hun nieuw verworven “schat”
in de vorm van hun eigen rozenkransje
stond er al weer een nieuwe verrassing op het programma:
het maken van de eerste wenssterren voor in de wensboom.
De jongsten deden hun best op een tekening,
de oudere kinderen
bedachten prachtige, liefdevolle Kerstboodschappen.
Natuurlijk mochten de kinderen zelf
hun ster in de boom op het Domplein hangen.
 
 
Kinderkerk woensdag 30 oktober
 
Deze bijeenkomst stond in het teken van gebed.
Wat is dat eigenlijk, bidden?
En hoe doe je dat?
 
Samen hebben we bedacht
waar we allemaal voor kunnen bidden.
Er kwam veel naar boven,
want de kinderen leerden,
dat je met God eigenlijk
over alles kunt praten wat je bezig houdt.
Je kunt bij God al je zorgen neerleggen,
maar ook je vreugde en dankbaarheid delen.
 
We knutselden een gebedskubus,
met op ieder vlak een thema
dat je zou kunnen gebruiken in je gebed:
de mensen van wie je houdt,
iets waar je blij van wordt of  juist verdrietig.
 
Ook kregen alle kinderen
hun eigen persoonlijke gebedenboekje.
De tekst van het 'Onze Vader' en van het 'Weesgegroet'
konden zij daar in plakken.
De andere bladzijden kunnen zij in de loop van het jaar
thuis vullen met wat zij dan ook bij God neer willen leggen.
Onze relatie met God is immers heel persoonlijk.
 
Voor de jongsten onder ons
zijn de woorden van het 'Onze Vader' nog best wat ingewikkeld.
Na uitleg over de tekst
hebben we dan ook dit gebed gezongen met gebaren erbij,
zodat deze mooie woorden,
die Jezus ons zelf geleerd heeft,
beter begrepen en onthouden kunnen worden.

Kinderkerk woensdag 11 december
 
In aanloop naar Kerstmis
stond Maria, moeder van Jezus, 
centraal in deze bijeenkomst.
Na het branden van de kaarsjes bij onze gebeden
gingen we naar de koffiekamer
om een animatiefilmpje te kijken over Maria,
de blijde boodschap, die zij kreeg van de engel Gabriël
en haar bezoek aan haar nicht Elisabeth.
 
De kinderen maakten hun eigen rozenkransje
en na een korte uitleg over de rozenkrans
baden wij samen het “Weesgegroet”.
 
Vol van deze bijzondere verhalen,
het mooie gebed
en hun nieuw verworven “schat”
in de vorm van hun eigen rozenkransje
stond er al weer een nieuwe verrassing op het programma:
het maken van de eerste wenssterren voor in de wensboom.
De jongsten deden hun best op een tekening,
de oudere kinderen
bedachten prachtige, liefdevolle Kerstboodschappen.
Natuurlijk mochten de kinderen zelf
hun ster in de boom op het Domplein hangen.
  
Kinderkerk woensdag 30 oktober
 
Deze bijeenkomst stond in het teken van gebed.
Wat is dat eigenlijk, bidden?
En hoe doe je dat?
 
Samen hebben we bedacht
waar we allemaal voor kunnen bidden.
Er kwam veel naar boven,
want de kinderen leerden,
dat je met God eigenlijk
over alles kunt praten wat je bezig houdt.
Je kunt bij God al je zorgen neerleggen,
maar ook je vreugde en dankbaarheid delen.
 
We knutselden een gebedskubus,
met op ieder vlak een thema
dat je zou kunnen gebruiken in je gebed:
de mensen van wie je houdt,
iets waar je blij van wordt of  juist verdrietig.
 
Ook kregen alle kinderen
hun eigen persoonlijke gebedenboekje.
De tekst van het 'Onze Vader' en van het 'Weesgegroet'
konden zij daar in plakken.
De andere bladzijden kunnen zij in de loop van het jaar
thuis vullen met wat zij dan ook bij God neer willen leggen.
Onze relatie met God is immers heel persoonlijk.
 
Voor de jongsten onder ons
zijn de woorden van het 'Onze Vader' nog best wat ingewikkeld.
Na uitleg over de tekst
hebben we dan ook dit gebed gezongen met gebaren erbij,
zodat deze mooie woorden,
die Jezus ons zelf geleerd heeft,
beter begrepen en onthouden kunnen worden.