Getijdengebed

Het gebed van de Kerk


Het gebed heeft in de kerk een centrale plaats;
het gebed is de adem van een christen.
 
Er zijn vele verschillende
persoonlijke, gemeenschappelijke als universele gebeden.
Er bestaan smeekbedes, lofprijzende en dankzeggende gebeden.
Er zijn verschillende gebedshoudingen, momenten van gebed
en plaatsen om te bidden.
 
Het getijdengebed
kent verschillende gebedsuren door de dag heen.
De twee belangrijkste gebedsuren
zijn de lauden en de vespers,
het morgengebed en het avondgebed.
 
De opbouw van de het getijdengebed
kent een duidelijke structuur,
zoals bijvoorbeeld in de vespers:
openingsvers, hymne, psalmodie, schriftlezing,
lofzang uit het evangelie, slotgebeden,
onze Vader, afsluitend gebed, wegzending en zegen.
 
De kern van de getijden
wordt gevormd door de psalmen,
verdeeld over een cyclus van 4 weken.
Het hoogtepunt is echter de lofzang uit evangelie:
in het morgengebed van Zacharias
en in het avondgebed de lofzang van Maria.

Op de website www.tiltenberg.org/getijdengebed 
is het gebed van de Kerk te vinden.

Gebruikersnaam: getijdengebed
Wachtwoord:        brevier
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.