Nieuws

Donderdag 06 oktober 2022
Graag uw reactie: Bisdom maakt zich zorgen over energierekening parochies
Kerkbestuur vraagt parochianen mee te denken en samenwerking 
 
Het bisdom van 's-Hertogenbosch is bang dat de energierekening van parochies onbetaalbaar wordt. De kans is aanwezig dat deze verviervoudigen. Energiebesparing in monumentale kerken is moeilijk. Het bisdom houdt de vinger aan de pols en helpt parochies om de kosten binnen de perken te houden. Dit bleek deze week tijdens een informatieavond voor kerkbesturen. 
 
Het is onvermijdelijk dat in alle vier onze kerken de verwarming uitgaat. De vraag is: wat dan? Er wordt nagedacht over het verplaatsen van vieringen naar de kloosterkerk in Velp. Daar is de verwarming immers duurzaam geregeld. De vragen hierover zijn voorgelegd aan de kosters en de koren. Ook wordt er gekeken naar verwarmde kussentjes, naar dekens en naar infraroodpanelen die lokale warme geven. Dit laatst geldt op de eerste plaats voor de grote en torenhoge Sint-Elisabethkerk. Eind oktober buigt het kerkbestuur zich hierover. In de aanloop daar naartoe wordt parochianen gevraagd volop mee te denken. 
 
De toekomst is onzeker en de gevolgen van de torenhoge prijzen voor de parochie laten zich moeilijk raden. Er is echter reden tot zorg. Als we er onvoldoende in slagen het tij te keren, zullen drastische en pijnlijke maatregelen onvermijdelijk zijn. Kerkbestuur, parochianen en de lokale gemeenschappen staan – individueel en gezamenlijk – voor grote uitdagingen en dragen een zware verantwoordelijkheid. Het kerkbestuur rekent op begrip, meedenken en samenwerking om de toekomst van Kerk en parochie positief in te vullen. 
 
Welkome reacties brengt u alstublieft in via bestuur@st-elisabethparochie.nl
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.