Pastoraat, sacramenten en geloofverkondiging

Het volle kerkelijke leven

De parochie maakt het mogelijk, 
dat mensen samen Kerk vormen. 
In onze parochie verbinden wij 
het verhaal van Jezus Christus 
en de traditie van de kerk 
met ons eigen levensverhaal 
én dat van de gemeenschap als geheel. 
Onze parochie laat zich zo kennen 
als een gemeenschap van gelovigen. 

Onze parochie biedt het volle kerkelijke leven aan. 
Dit betekent, dat de diensten die de Kerk aanbiedt
bereikbaar zijn voor de parochianen 
uit Escharen, Gassel, Grave en Velp. 

De pastoor is hierbij als een spin in het web: 
door korte lijnen is er snel een afspraak te maken over
het dopen van een kind, 
het sluiten van een huwelijk, 
het toedienen van het sacrament van de zieken, 
het verzorgen van een kerkelijke uitvaart of
voor een persoonlijk gesprek.

Heilige Missen
Omdat de viering van de Eucharistie 
de bron en het hoogtepunt is van het christelijk leven 
wordt de parochie ook wel 
een eucharistische gemeenschap genoemd. 
Dit betekent, dat wij
zowel dankbaar als vergevingsgezind 
in het leven willen staan.

Onder de knop Actueel 
staat het overzicht van de heilige Missen in onze parochie
en leest u hoe u iedere heilige Mis in de St.-Elisabethkerk,
van Hoogmis op zondag en dagelijkse missen
tot en met bijzondere eucharistievieringen,
in optimaal beeld en geluid
kosteloos thuis kunt meevieren via kerkomroep.nl   

Gemeenschap van gelovigen
Niet alleen in de eucharistie maar ook op andere wijzen 
viert en ontvangt de parochiegemeenschap 
het evangelisch Woord en de sacramenten.

Caritas: de parochie is als het zout der aarde
Dit betekent
dat we niet achter gesloten deuren samen Kerk willen zijn, 
maar ook naar buiten toe de vreugde van ons geloof
willen laten zien (missionair karakter). 
Ons geloof heeft de wereld iets te bieden 
en kan - wezenlijk! - bijdragen aan Caritas,
aan een betere samenleving (diaconaal karakter). 
Centraal hierbij staan de zorg voor de naasten (Mt.25) 
en in het bijzonder voor de zwakkeren 
en de bevordering van de sociale rechtvaardigheid. 
Dit zijn wij armen en behoeftigen verschuldigd. 

Het past helemaal bij 'onze' Elisabeth van Thüringen, 
de patrones van de Caritas
(betrokkenheid, elkaar nabij zijn). 
De spiritualiteit in de parochie 
is een insteek in het leven en samenleven
die zich uit in gebed, meditatie en rituelen, 
bijna altijd in gezamenlijkheid. 

Geen mens is een eiland
De parochie is een vindplaats van een dergelijke spiritualiteit 
als zij in momenten van gezamenlijk gebed en vieren 
ruimte schept om mensen te helpen 
zoekend en tastend hun eigen levensweg te vinden. 

Wij laten ons leiden door de gedachte, 
dat God ook te ontmoeten is in de ander
De spiritualiteit van de parochie
is dan ook dialogisch van karakter,
met elkaar in gesprek, met elkaar onderweg. 

Wij willen er ook zijn voor anderen in Gods naam
Voor anderen dichtbij en veraf. 
Wij willen troosten, helen, zoeken naar zingeving 
en dienen naar het voorbeeld van Jezus. 
Zo gezien is de spiritualiteit van de parochie 
ook een diaconale spiritualiteit.
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.