In Memoriam

Woensdag 10 mei 2023
Lees meer

Jan Suiker te Grave (ⴕ Velp)

Jan Suiker
overleed woensdag 10 mei te Velp
op vierenzeventigjarige leeftijd.
Mag Jan rusten in Vrede.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan zijn familie
en ieder die hij dierbaar is.
 
De Plechtige Uitvaart voor Jan
is woensdag 17 mei om 11:00 uur
in de St.-Elisabethkerk te Grave,
gevolgd door zijn ter aarde bestellen
op de Algemene Begraafplaats alhier.
 
Zaterdag 15 april 2023
Lees meer

Mientje Jagers-Keereweer te Grave

Mientje Jagers-Keereweer,
sinds bijna vierentwintig jaar
weduwe van Toon Jagers,
overleed zaterdag 15 april
op vierennegentigjarige leeftijd,
inmiddels bijna een leven lang,
thuis in haar Grave.
Mag Mientje voor Eeuwig
Vrede vinden
in het Licht van de Verrijzenis.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan haar kinderen en kleinkinderen,
aan ieder die zij dierbaar is.
 
De plechtige Uitvaart voor Mientje
is zaterdag 22 april  om 11:00 uur
in de St.-Elisabethkerk te Grave,
met aansluitend haar bijzetten
op de Algemene Begraafplaats alhier.
 
Voor Mientje
kennen wij daags te voren
een Avondwake op vrijdag 21 april om 19:00 uur
in voornoemde kerk.
 
Zondag 02 april 2023
Lees meer

Jo van Schipstal-Arts te Escharen (ⴕ Nijmegen)

Jo van Schipstal-Arts,
sinds 1 januari weduwe van Thé van Schipstal,
overleed zondag 2 april
op zevenentachtigjarige leeftijd te Nijmegen.
Mag Jo rusten
in het Licht van de Verrijzenis van Onze Heer.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan haar kinderen, kleinkinderen, familie
en ieder die zij dierbaar is.
Hierbij zijn wij Jo
bijzondere dank verschuldigd
voor al wat zij gedurende vele jaren
voor de Esterse geloofsgemeenschap
heeft betekend.
 
De Plechtige Uitvaart voor Jo
is Stille Zaterdag 8 april om 10:30 uur
in haar St.-Lambertuskerk te Escharen,
gevolgd door haar crematie te Nijmegen.
 
Vrijdag 24 maart 2023
Lees meer

Stan Verhaak te Grave

Stan Verhaak,
echtgenoot van Karin Verhaak-Kersten,
overleed vrijdag 24 maart te Grave
op tweeënzeventigjarige leeftijd.
Mag Stan rusten in Vrede.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven aan Karin,
hun kinderen, familie
en ieder die Stan dierbaar is.
Hierbij is naar Stan
bijzondere dank op zijn plaats
voor zijn jarenlange, bestuurlijke betrokkenheid
bij het in stand houden van de St.-Elisabethkerk.
 
De Uitvaart voor Stan
is donderdag 30 maart om 14:00 uur
in de St.-Elisabethkerk te Grave,
gevolgd door zijn crematie in kleine kring te Cuijk.
 
 
Woensdag 22 maart 2023

Rob Stalenhoef te Grave

Maandag 13 maart 2023

Mien van der Burgt-de Valk te Grave

Woensdag 01 maart 2023

Corrine Laguette-Verweij te Grave

Woensdag 08 februari 2023

Theo Theunissen te Grave

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.