In Memoriam

Woensdag 14 april 2021
Lees meer

Rina Bekx te Velp († Eindhoven)

Rina Bekx,
partner van Ben Dikkers,
overleed woensdag 14 april
op vijfenzeventigjarige leeftijd
te Eindhoven.
Mag het koor van engelen
Rina ontvangen in het Licht van de Verrezen Heer.
 
Parochie H. Elisabeth betoont haar medeleven aan Ben,
de kinderen, familie en ieder die zij dierbaar is.
 
De plechtige Uitvaart van Rina in kleine kring
is woensdag 21 april om 11 uur in de st.-Elisabethkerk,
gevolgd door haar teraardebestelling
op Natuurbegraafplaats Maashorst.
 
Zaterdag 10 april 2021
Lees meer

Dora van der Cruysen-Spanjers te Escharen

Dora van der Cruysen–Spanjers,
sinds 2004 weduwe van Harry van der Cruysen,
overleed zaterdag 10 april in de vroege ochtend
op zesentachtigjarige leeftijd thuis in Escharen.
Mag Dora rusten in het Licht van de Verrezen Heer.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan haar kinderen, kleinkinderen
en ieder die zij dierbaar is.
 
De plechtige Uitvaart voor Dora in kleine kring
is donderdag 15 april  om 11 uur
in de St.-Lambertuskerk te Escharen
met aansluitend haar bijzetting
op de parochiële begraafplaats alhier.

 
Zaterdag 20 maart 2021
Lees meer

Riky Smits–Hendriks te Grave

Riky Smits–Hendriks,
weduwe van Sjaak Smits,
overleed zaterdagmorgen 20 maart
op  vierenzeventigjarige leeftijd te Grave.
Mag Riky rusten in Vrede.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven aan haar familie
en ieder die zij dierbaar is.
 
De plechtige Uitvaart voor Riky
is vrijdag 26 maart om 13:30 uur
in de St.-Elisabethkerk te Grave.
Aansluitend volgt haar teraardebestelling
op de Algemene Begraafplaats ,
eveneens in Grave.
 
De Uitvaart vindt plaats in kleine kring
en is te volgen via kerkomroep.nl
 
Donderdag 18 maart 2021
Lees meer

Lies van Oijen te Escharen

Lies van Oijen
overleed donderdag 18 maart
op eenentachtigjarige leeftijd
thuis te Escharen.
Laat rond Lies voor eeuwig lof en jubel klinken.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont
in dierbare herinnering
en met grote erkentelijkheid
haar medeleven
aan haar directe familie, haar vrienden
en ieder die zij dierbaar is
 
Donderdag 25 maart om 11 uur
is de Uitvaart van Lies
in haar St.-Lambertuskerk te Escharen,
vanwege corona vanzelfsprekend in kleine kring.
Haar crematie volgt om 13 uur
in crematorium ‘Waalstede’,
uiteraard eveneens in kleine kring.
 
 
 
Vrijdag 04 december 2020

Joke van Tienen–van den Heuvel te Grave

Donderdag 26 november 2020

Dora van den Akker-Rutten te Schaijk

Dinsdag 24 november 2020

Joke Wintjes–Spaan te Grave

Zondag 22 november 2020

Ans van Boekel te Velp