In Memoriam

Zondag 22 april 2018
Lees meer

Paul Kösters te Velp

Paul  Kösters
overleed zondag 22 april
op vijfentachtigjarige leeftijd te Velp.
Mag Paul rusten
in de Vrede van de verrezen Heer.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan echtgenote Mieke, zijn familie
en ieder die hij dierbaar is.
 
De plechtige uitvaart van Paul
is zaterdag 28 april om 10:30 uur
in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp;
nadien volgt zijn crematie te Beuningen.
 
Woensdag 18 april 2018
Lees meer

Toos Frenken-van Nunen te Grave

Toos Frenken-van Nunen,

weduwe van Toon Frenken,

overleed woensdag 18 april

op vierentachtigjarige leeftijd te Grave.

Mag zij rusten in het Licht van de Verrezen Heer.

 

Parochie H. Elisabeth betoont haar medeleven

aan haar kinderen, familie en ieder die zij dierbaar is.

 

Toos’ plechtige uitvaart

is woensdag 25 april om 14 uur

in de st.-Elisabethkerk te Grave,

aansluitend gevolgd

door haar teraardebestelling

op de Algemene Begraafplaats alhier.

Vrijdag 30 maart 2018
Lees meer

Tiny Romijnders-Peeters te Grave

Tiny Romijnders-Peeters
overleed vrijdag 30 maart
op tweeënnegentigjarige leeftijd te Grave.
Mag zij rusten in de Vrede van de verrezen Heer
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan haar echtgenoot, familie
en ieder die zij dierbaar is.
 
De plechtige uitvaart van Tiny
is donderdag 5 april om 10:30 uur
in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp
met aansluitend
haar begrafenis op het parochiekerkhof alhier.
 
 
Maandag 19 maart 2018
Lees meer

Toon van den Broek te Grave (+ Schaijk)

Toon van den Broek uit Grave

overleed maandagmorgen 19 maart

op eenentachtigjarige leeftijd te Schaijk.

Moge Hij rusten in het Eeuwige Licht.

 

Parochie H. Elisabeth

betoont haar medeleven

aan zijn echtgenote, gezin

en ieder die hij dierbaar is.

 

De plechtige uitvaart van Toon

is zaterdag 24 maart om 10:30 uur

in de st.-Elisabethkerk te Grave,

gevolgd door zijn crematie

in crematorium Jonkerbos te Nijmegen (besloten). 

Vrijdag 16 maart 2018

Josephus Johannes Hendrikus (Jozef) Cornielje te Velp

Dinsdag 13 maart 2018

Tiny Van der Wijst-Kanters te Grave

Maandag 12 maart 2018

Henk Ploegmakers te Velp (+ Boxmeer)

Zondag 11 maart 2018

Ina Geurts-de Vries te Grave (+ Hoogezand)