In Memoriam

Vrijdag 08 november 2019
Lees meer

Richard Stevens te Velp

Richard Stevens,
weduwnaar van Doortje Stevens-Spanbroek
overleed op tachtigjarige leeftijd
vrijdagmorgen 8 november thuis te Velp.
Moge het Eeuwige Licht hem verlichten.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan ieder die Richard dierbaar is.
 
Woensdag 13 november om 19:30 uur
houden wij een Avondwake voor Richard
in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp,
daags erna, donderdag om 12 uur, 
volgt zijn crematie te Uden.
 

Maandag 04 november 2019
Lees meer

Hans van Rossum te Velp

Hans van Rossum
echtgenoot van Ciska van Rossum-Willems,
overleed zaterdagavond 2 november
op drieënzeventigjarige leeftijd
thuis te Velp.
Mag hij rusten in de Vrede van de Heer.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen
en ieder die hij dierbaar is.
 
De plechtige Uitvaart van Hans
is vrijdag 8 november om 10:30 uur
in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk,
gevolgd door zijn teraardebestelling
op het naastgelegen, parochieel kerkhof.
 
Donderdag 7 november om  19 uur
houden wij voor Hans een avondwake
in voornoemde kerk te Velp, Noord-Brabant.

 
Dinsdag 22 oktober 2019
Lees meer

Kees Goossens te Grave († Nijmegen)

Kees Goossens,

weduwnaar van Tonnie Goossens-Cornelissen,

overleed dinsdagmorgen 22 oktober

op negentigjarige leeftijd te Nijmegen.

Moge Kees rusten in het Licht van de Eeuwige.

 

Parochie H. Elisabeth

betoont haar erkentelijkheid jegens Kees

en haar medeleven aan zijn gezin, familie

en ieder die hij dierbaar is.

 

Kees’ plechtige Uitvaart

Is dinsdag 29 oktober om 11:15 uur

in zijn St.-Elisabethkerk te Grave,

later gevolgd

door zijn crematie in besloten kring..

Dinsdag 08 oktober 2019
Lees meer

Danny de Vos te Grave

Danny de Vos,
partner van Riejan van Zwam,
overleed dinsdag 8 oktober
op vierenvijftigjarige leeftijd
thuis te Grave.
Geef, Heer, Danny de Eeuwige Rust.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan Riejan, hun familie
en ieder die hij dierbaar is.
 
De plechtige Uitvaart van Danny
Is zaterdag 12 oktober om 11 uur
in de St.-Elisabethkerk,
om 13:30 uur gevolgd
door zijn teraardebestelling
op de Natuurbegraafplaats in de Maashorst.

 
Zaterdag 05 oktober 2019

Mien van Gaal–van Bakel te Escharen († Nijmegen)

Vrijdag 04 oktober 2019

Peter Orth te Grave

Zondag 22 september 2019

Gerrit Poos te Gassel

Zaterdag 21 september 2019

Angela Cornelissen-Lelivelt te Grave († Nijmegen)