In Memoriam

Zaterdag 09 juni 2018
Lees meer

Ben Verhaaren te Grave

Ben Verhaaren

overleed zaterdagmiddag 9 juni

op vierenzeventigjarige leeftijd te Grave.

Mag hij rusten in het Eeuwige Licht.

 

Parochie H. Elisabeth

betoont haar meeleven

aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen

en ieder die hij dierbaar is

 

De plechtige Uitvaart van Ben

is aanstaande zaterdag 16 juni om 10:30 uur

in de st.-Elisabethkerk.

’s Middags volgt in besloten kring

zijn crematie te Beuningen.

.

Maandag 07 mei 2018
Lees meer

Marietje Driessen-Willems te Gassel (+ Velp)

Marietje Driessen-Willems uit Gassel

overleed maandagavond 7 mei te Velp

op achtennegentigjarige leeftijd.

Moge zij rusten in de Vrede van de verrezen Heer.

 

Parochie H. Elisabeth betoont haar medeleven

aan haar familie en ieder die zij dierbaar is.

 

Op zondagavond 13 mei om 19 uur

is de plechtige uitvaart van Marietje

in de st.-Jan de Doperkerk te Gassel.

 

Maandag 14 mei om 10:30 uur

volgt haar crematie

in crematorium De Wende te Uden.

Vrijdag 27 april 2018
Lees meer

Joke Michels-Derickx te Schaijk

Joke Michels-Derickx
overleed vrijdagmorgen 27 april
op éénentachtigjarige leeftijd te Schaijk.
Mag zij rusten in het Eeuwige Licht
van de verrezen Heer
 
Onze Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven aan haar echtgenoot Mari,
haar kinderen en kleinkinderen
en ieder die zij dierbaar is.
 
De plechtige uitvaart van Joke
is donderdag 3 mei om 11 uur
in de st.-Elisabethkerk te Grave.
Aansluitend volgt haar teraardebestelling
op de Algemene Begraafplaats alhier.
 

Zondag 22 april 2018
Lees meer

Paul Kösters te Velp

Paul  Kösters
overleed zondag 22 april
op vijfentachtigjarige leeftijd te Velp.
Mag Paul rusten
in de Vrede van de verrezen Heer.
 
Parochie H. Elisabeth
betoont haar medeleven
aan echtgenote Mieke, zijn familie
en ieder die hij dierbaar is.
 
De plechtige uitvaart van Paul
is zaterdag 28 april om 10:30 uur
in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp;
nadien volgt zijn crematie te Beuningen.
 
Woensdag 18 april 2018

Toos Frenken-van Nunen te Grave

Vrijdag 30 maart 2018

Tiny Romijnders-Peeters te Grave

Maandag 19 maart 2018

Toon van den Broek te Grave (+ Schaijk)

Vrijdag 16 maart 2018

Josephus Johannes Hendrikus (Jozef) Cornielje te Velp