In Memoriam

Dinsdag 11 september 2018
Lees meer

Thea van Wel-Broens te Grave

Thea van Wel-Broens

overleed dinsdag 11 september

op drieënnegentigjarige leeftijd

thuis in Grave.

Het Eeuwige Licht verlichte haar.

 

Parochie H. Elisabeth

betoont haar medeleven

aan haar familie

en ieder die zij dierbaar is.

 

De Plechtige Uitvaart van Thea

is zaterdag 15 september om 10 uur

in de st.-Elisabethkerk te Grave.

Om 12:15 uur volgt haar crematie

in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Vrijdag 07 september 2018
Lees meer

Henny van Dijk te Velp

Henny van Dijk

overleed vrijdagmorgen 7 september

op achtenzeventigjarige leeftijd

thuis te Velp.

Mag hij rusten in Gods Huis.

 

Parochie H. Elisabeth betoont haar medeleven

aan zijn echtgenote, gezin, familie

en ieder die hij dierbaar is.

 

De plechtige Uitvaart van Henny

is op donderdag 13 september om 10:30 uur

in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp.

De crematie is besloten.

 

Woensdagavond 12 september om 19 uur

houden wij voor Henny de avondwake in voornoemde kerk.

Donderdag 06 september 2018
Lees meer

Tiny Wilms te Uden († Velp)

Tiny Wilms
overleed donderdag 6 september

op achtentachtigjarige leeftijd

in Residentie Mariëndaal te Velp.

Mag zij rusten in het Eeuwige Licht.

 

Parochie H. Elisabeth betoont haar medeleven

aan haar familie en ieder die zij dierbaar is.

 

De plechtige Uitvaart van Tiny

is maandag 10 september om 10:30 uur

in de Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk te Uden.

Om 12 uur volgt haar crematie, eveneens te Uden.

Vrijdag 31 augustus 2018
Lees meer

Ria van de Laar-Toonen te Grave († Nijmegen)

Ria van de Laar-Toonen,

echtgenote van Frank van de Laar,

overleed vrijdag 31 augustus

op zeventigjarige leeftijd te Nijmegen.

Mag zij rusten in Vrede.

 

Parochie H. Elisabeth betoont haar medeleven

aan haar echtgenote Frank,

haar kinderen, kleinkinderen, familie

en ieder die zij dierbaar is.

 

De plechtige uitvaart van Ria

is donderdag 6 september om 11 uur

in de st.-Elisabethkerk te Grave.

Haar crematie volgt om 13 uur

in Waalstede te Nijmegen.

 

Woensdag 22 augustus 2018

Jacques Merkx te Grave

Donderdag 16 augustus 2018

Tiny Bardoel te Escharen

Dinsdag 07 augustus 2018

Ria Janssen-van den Berg te Escharen

Donderdag 26 juli 2018

Mien Classens-Zanders te Gassel († Velp)