In- en uitschrijven

In- en uitschrijven

Inschrijven
Iedereen is van harte welkom als parochiaan. Als u katholiek bent, kan u zich via "Contact" aanmelden. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen (algemeen@st-elisabethparochie.nl). Daarnaast kan u op woensdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen op het parochiecentrum aan de Sint-Elisabethkerk (Hoofdwagt 1) te Grave. Als u een bezoek van de pastoor op prijs stelt, kan u dat meteen aangeven, hij komt graag. 

Uitschrijven
Er zijn verschillende manieren om u als parochiaan en/of lid van de katholieke Kerk uit te schrijven. 
  • U wilt niet meer benaderd worden door de parochie. Per e-mail of brief schriftelijk kenbaar maken aan het parochiecentrum. Dit vermeldt in haar bestand ’niet-actief’ en u wordt niet meer benaderd. Verhuist u echter, dan zal dat bij de nieuwe parochie ook weer moeten gebeuren.
  • U wilt niet dat uw (geloofs-)gegevens bekend zijn bij de gemeente. Per brief of per e-mail schriftelijk kenbaar maken bij het parochiecentrum. Dit geeft dit door aan de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA). SILA regelt dit in de gemeentelijke basisadministraties. Verhuist u echter, dan dient u zelf aan de nieuwe parochie door te geven als u contact hiermee op prijs stelt.
  • U wilt als parochiaan uitgeschreven worden. Per brief of e-mail schriftelijk kenbaar maken aan het parochiecentrum. Dit verwijdert uw gegevens en meldt u af bij SILA. Bij een eventuele verhuizing wordt u niet meer benaderd. U blijft wel lid van de rooms-katholieke kerk.
  • U wilt definitief uitgeschreven worden uit de rooms-katholieke kerk. Per brief (en niet per-email) schriftelijk kenbaar maken aan de parochie. Van belang is dat we weten waar u gedoopt bent (parochie/kerk en datum). De pastoor van de parochie krijgt dit verzoek aangereikt. Hij bepaalt of de uitschrijving middels een aantekening in het doopboek definitief wordt, of dat hij u uit zorgvuldigheid eerst nog uitnodigt voor een pastoraal gesprek. Het definitief uitschrijven heeft namelijk consequenties. Men kan geen sacramenten meer ontvangen, geen doopouder (peter of meter) meer zijn, geen lid van het bestuur van een parochie of kerkelijke instelling worden en geen kerkelijke uitvaart krijgen.

    Meer informatie is te verkrijgen door contact op te nemen per mail of telefoon.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.