Nieuws

Vrijdag 19 april 2024
(Roepingenzondag 2024) Wat vraagt God van jóu?
Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2024 is dat op (20 en) 21 april. Op deze Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Wat vraagt God van jou?’. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Wat vraagt God van mij?
Heer, als ik voor U neerkniel
en het wordt stil in en rondom mij
kan ik, als ik goed luister, Uw stem horen.
Mijn hoofd moet dan niet vol zijn
met zoveel uiteenlopende dingen die dagelijks op mij afkomen.
In die stilte hoor ik U spreken.
Stap voor stap geeft U aan wat U van mij vraagt.
Als ik mijn hart voor U open
wijst U mij de weg.
Ik voel een innerlijke vrede,
een diep en warm geluk van binnen.
Ik mag Uw leerling worden en zijn.
Ik mag mijn talenten inzetten voor de Blijde Boodschap
en zo bouwen aan Uw rijk op aarde.
Dank U Heer.
Amen.

Het is altijd mogelijk om te onderzoeken wat jóuw roeping is.
Op het Sint-Janscentrum kan je het gesprek aangaan.
Uiteraard over de opleiding tot priester, diaken of catechist.
Maar de opleiding 'Godsdienstwetenschappen' (theologie zonder Latijn, Grieks, Hebreeuws), is er ook.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.