Doopformulier

Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest

De kracht van Christus, de Heiland, moge jou sterken,
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Op deze website leest u onder het kopje ‘Pastoraat’ meer over de betekenis van en de voorbereiding op dit toegewijde moment.
Heeft u vóór het invullen van deze aanmelding nog vragen, dan staat pastoor Herman Schaepman belangstellenden graag te woord.
Stuurt u hem dan alstublieft een bericht via pastoorschaepman@st-elisabethparochie.nl.
Meld uw naam en telefoonnummer en hij belt u snel op.

Parochie H. Elisabeth hanteert de Privacyverklaring R.-K. Parochies d.d. 24 mei 2018

Dopeling
Doopnaam, -namen
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Moeder
Doopnaam, -namen
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
en van Vader
Doopnaam, -namen
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Algemeen
Adres
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Eventuele broer(s) & zus(sen)
Doopnaam, -namen
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Doopnaam, -namen
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Doopnaam, -namen
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Peter (Peetoom)
Voornaam
Achternaam
Meter (Peettante)
Voornaam
Achternaam
Doopgegevens
Doopdatum
Tijd
Een vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL49 RABO 0117 1025 20 t.n.v. RK Parochie H. Elisabeth onder vermelding 'bijdrage H. Doopsel …’
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.