Bezoek

De dagkapel van de middeleeuwse St.-Elisabethkerk 
is dagelijks geopend. 

Vanaf zondag 12 juli tot en met zondag 11 oktober
is de Graafse Dom
  • dagelijks open van 13:30 tot 15:30 uur,
  • iedere zondag zelfs van 13 tot 16 uur.
Vervolgens is de St.-Elisabethkerk
iedere eerste zondag van de maand
voor bezoek open van 13 tot 15:30 uur.
Vanzelfsprekend vervalt een openstelling bij een bijzondere viering.
 
Deze gastvrijheid geldt allereerst
als een verstillend moment
in  het aloud godshuis
van een hedendaagse geloofsgemeenschap.
Daarnaast herbergt deze kapittelkerk
een schat aan religieus en cultureel erfgoed.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid
tot een bedevaart 
naar de relieken van H. Elisabeth
in Grave,
een historische vestingstad aan de Maas.
 
Overige kerken:
Naast de Elisabethkerk kent onze parochie 
de St.-Lambertuskerk te Escharen, 
de St.-Johannes de Doperkerk van Gassel en 
de HH. Vincentius- en Antonius van Paduakerk in Velp. 

Voor een bezoek aan onze Dom of dorpskerken 
kunt u contact opnemen
ia algemeen@st-elisabethparochie.nl.
De Graafse Dom is tevens,
desgewenst als onderdeel van een stadswandeling
te bezoeken
via het lokale Toeristisch Ontmoetingspunt Grave
Hoofdwagt 2
5361 EW Grave
Tel.:  0486 - 870067
toerismegrave@outlook.com 

Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur.
 
Adressen van onze kerken:
St.-Elisabethkerk          Hoofdwagt 1                        5361 EW Grave
St.-Lambertuskerk       Burg. De Bourbonplein 2   5364 PT  Escharen
St.-Jan de Doperkerk   Gentstraat 2                         5438 AD  Gassel
HH. Vincentius en        Tolschestraat 21                  5363 TB Velp
Antonius van Paduakerk
 
Let op: De adressen in de dorpskernen betreffen geen postadressen!