Misintentieformulier

Intentie
Datum H. Mis
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
Opmerking
Het stipendium (kosten voor de intentie, momenteel € 12,00) dient u over te maken op bankrekeningnummer NL49 RABO 0117 1025 20 t.n.v. RK Parochie H. Elisabeth onder vermelding van 'misintentie + naam + datum'. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is, wordt deze gelezen in de betreffende H. Mis.