Parochie, kernen en organisatie

De parochie georganiseerd
 
De 'harde' kant: nu of nooit!
De Kerk heeft het zwaar.

De uitgaven stijgen, de inkomsten blijven achter.
De parochie moet financieel gezond zijn om te overleven.
Zonder de bijdragen van parochianen én anderen
zijn onze kerken niet open te houden,
terwijl we alles op alles willen zetten om sluiting te voorkomen.

Iedereen die de lokale Kerk 
of één van de monumentale gebouwen
een warm hart toedraagt,
wordt vriendelijk uitgenodigd
om een financieel steentje bij te dragen.
 
Daarmee kunnen wij
samen investeren in de toekomst:
NL49 RABO 0117 1025 20  
ten name van Parochie H. Elisabeth 
onder vermelding van de kerk die uw steun verdient. 

Geld voor Escharen gaat naar Escharen;
geld voor Gassel gaat naar Gassel.
Bijdragen voor Grave zijn voor de Elisabethkerk
en een bedrag voor Velp blijft in Velp.
 
Iedere parochie is een organisatie,
die beheerstaken vervult
en de materiële kanten van de parochie behartigt.
Zij heeft een bestuur, ze regelt financiën, ze is werkgever,
ze beheert gebouwen en andere bezittingen,
ze verzorgt publiciteit, ze volgt een bepaald beleid
en verdeelt taken. 
 
De parochie
heeft een organisatiestructuur nodig
om haar pastorale doelstellingen
te kunnen verwezenlijken.
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.