Nieuws

Vrijdag 08 september 2023
Maria is jarig vandaag

Vandaag viert de Kerk de geboorte van de H. Maagd Maria. Negen maanden geleden, op 8 december, vierden we de Haar Onbevlekte Ontvangenis. De kerk van het Emmaüsklooster te Velp is gewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Waarom vieren wij Maria zoals wij dat doen?
Het antwoord hierop is verbluffend simpel. Zonder Maria géén Jezus. De tweede persoon van de Drie-eenheid zou wel bestaan, maar Hij zou het vlees niet aangenomen hebben en dus geen mens geworden zijn. Daarom eren wij Maria omwille van haar Zoon.

God én mens van binnenuit
Wij vieren de verjaardag van Onze Lieve Vrouw en rusten een tijdje uit bij de moeder van de Heer en bidden: Laat ons Jezus zien. Bidden wij vandaag met heel ons hart: Laat ons Jezus zien. Bidden we dat Maria onmiddellijk reageert en ons Hem allereerst als kind toont. 

God maakt Zichzelf klein voor óns.
God treedt onze wereld niet met een enorme kracht van buitenaf binnen, maar Hij komt in de onmacht en van binnenuit ons menszijn binnen. In de kracht van de liefde, legt Hij Zichzelf in onze handen en vraagt Hij ons om onze wederliefde.

Hij nodigt ons uit om onszelf, naar Zijn voorbeeld, klein te maken.
Zo komen we uit onze torens en van onze tronen om te worden als kinderen. Dán leren wij te leven in de Waarheid en groeien we in mens-zijn naar Zijn Beeld en Gelijkenis.

Gebed
Onderstaand Maria-gebed werd in 1762 geschreven in de jezuïetengemeenschap van Brugge

Moeder Maria,
wees mijn voorbeeld van overgave en inzet.
Verkrijg voor mij
een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
dat alles verwacht van Jezus,
uw Zoon, onze Heer.
- Amen.

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.