Nieuws

Zondag 12 mei 2024
(Moederdag 2024) Gebed voor onze moeders
Vandaag is het Moederdag. Om 10.00 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Elisabethkerk van Grave. De plechtig gezongen hoogmis is om 11.00 uur bij de Mariakapel in Gassel. 

Gebed

Goede God, gever van leven,
Schepper van vaders en moeders naar uw beeld en gelijkenis!

Vandaag danken wij u voor de moeders die gij ons geschonken hebt:
voor hun onvoorwaardelijke liefde
en onbaatzuchtige vertrouwen, in ons, hun kinderen.
Dank U dat zij altijd geloven, hopen en liefhebben.

Zegen onze moeders met de gave van uw liefde, goede God.
Laat elk van hen deze liefde voelen in hun hart,
zodat uw vrede in hun geest
en uw vreugde in hun ziel zijn.

Op voorspraak van onze hemelse moeder, de Heilige Maagd Maria,
bidden wij U om kracht voor alle moeders,
en de komst van uw Heilige Geest over hen. 
Laat zij, omringd door hun gezinnen,
zien hoe hun kinderen opstaan en zeggen
hoe gezegend zij zijn met hun moeder.

Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria, ...

Gebed voor overleden moeders

Heer, geef alle overleden moeders de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen,
dat zij door uw barmhartigheid mogen rusten in vrede. Amen.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.