Nieuws

Zondag 12 mei 2024
(Pinksternoveen) Derde dag
Gedoopt met de heilige Geest
Jezus liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. Op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; Ik houd heel veel van U." (Marcus 1, 9-11)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Voorbede
Verenigen wij ons in lofprijzing en gebed met allen die in Gods Geest gerechtvaardigd zijn en vragen wij: Sta ons bij met uw Geest.
Heer Jezus, geef dat wij ons vandaag laten leiden door de Geest van God; dat wij ons altijd als kinderen van God gedragen. Sta ons bij met uw Geest.
Laat uw Geest onze voorspreker zijn bij de Vader; maak ons uw beloften waardig. Sta ons bij met uw Geest.
Geef ons een edelmoedig hart dat niet naar eigen voordeel zoekt, maar open onze ogen voor de belangen van anderen. Sta ons bij met uw Geest.
Leer ons God kennen; laat ons door de heilige Geest toenemen in de kennis van U en van de Vader. Sta ons bij met uw Geest.

Onze Vader, die in de hemel zijt, ...
Wees gegroet Maria, ...

Gebed

God, wij belijden dat Christus bij U is in heerlijkheid en de Verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden: dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd, Jezus Christus onze Heer. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.