Nieuws

Maandag 13 mei 2024
(Pinksternoveen) Vierde dag
Geroepen om de Blijde boodschap te verkondigen
In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Zo kwam Hij in Nazareth. Daar ging Hij zoals altijd op sabbat naar de synagoge. Toen Jezus in de synagoge was, stond Hij op om voor te lezen. "De Geest van de Heer is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan eenvoudige mensen de Blijde boodschap te gaan vertellen". (Lucas 4, 14 - 19)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Voorbede
Loven en prijzen wij Christus die bij de Vader is en ons de Helper heeft beloofd. Vragen wij Hem: Schenk ons uw heilige Geest.
Christus, wij brengen dank aan U, en door U aan de Vader in de heilige Geest; laat al wat wij vandaag doen in woord of werk geschieden in uw Naam. Schenk ons uw heilige Geest.
Beziel ons met uw heilige Geest; laat ons levende ledematen zijn van uw lichaam. Schenk ons uw heilige Geest.
Laat niet toe dat wij onze naaste veroordelen of minachten; herinner ons aan uw oordeel, dat ieder van ons wacht. Schenk ons uw heilige Geest.
Vervul ons met alle vreugde en vrede die het geloof ons kan schenken; laat ons overvloeien van hoop door de kracht van de heilige Geest. Schenk ons uw heilige Geest

Onze Vader, die in de hemel zijt, ...
Wees gegroet Maria, ...

Gebed

Heer, laat de heilige Geest over ons komen. Wij vragen U: schenk ons zijn kracht om uw wil tot de onze te maken en van U te getuigen in ons leven. Door Christus onze Heer. Amen.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.