Nieuws

Dinsdag 14 mei 2024
(Pinksternoveen) Vijfde dag
Jezus geeft de heilige Geest aan zijn leerlingen
Toen de deuren van hun verblijfplaats gesloten hadden uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen en zei: "Vrede zij u". Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u". Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven; en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven". (Johannes 20, 19-23)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Voorbede
Laten wij Christus verheerlijken die bij de Vader is en ons de Geest heeft beloofd. Vragen wij Hem: Christus zend ons uw Geest.
Laat uw woord in volle rijkdom onder ons wonen; dat wij U danken met psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Christus zend ons uw Geest.
Gij die ons door de Geest tot Gods kinderen hebt gemaakt; laat ons door de Geest samen met U ook God als Vader aanroepen. Christus zend ons uw Geest.
Schenk ons wijsheid bij al wat wij ondernemen; geef dat wij God eren in al wat wij doen. Christus zend ons uw Geest.
Gij die lankmoedig zijt en rijk aan barmhartigheid; help ons in vrede te leven met alle mensen. Christus zend ons uw Geest.

Onze Vader, die in de hemel zijt, ...
Wees gegroet Maria, ...

Gebed

Almachtige en barmhartige God, wij vragen U: laat uw heilige Geest die komende is, zijn intrek bij ons nemen om ons te maken tot een tempel van zijn heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.