Nieuws

Woensdag 15 mei 2024
(Pinksternoveen) Zesde dag
Pinksteren, het begin van de Kerk
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren de leerlingen bijeen. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur leek. Het verdeelde zich in tongen en plaatste zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest het hun ingaf. (Handelingen van de apostelen 2, 1-4)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Voorbede
Met de apostelen en allen die de genadegaven van de heilige Geest hebben ontvangen, willen wij God loven en aanroepen: Verhoor ons Heer.
Almachtige God, die Christus in de hemel hebt verheerlijkt; open de ogen van allen voor zijn aanwezigheid in de kerk. Verhoor ons Heer.
Heilige Vader, die van Christus hebt getuigd: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem; laat allen zijn stem horen en gered worden. Verhoor ons Heer. 
Zend uw Geest in het hart van uw gelovigen, om te reinigen wat vuil is, en om wat dor is, te besproeien. Verhoor ons Heer.
Leid door uw Geest de loop der tijden, en maak de aarde weer nieuw. Verhoor ons Heer.
Wij bevelen U de overledenen aan en bidden ook voor onszelf; versterk onze hoop op de toekomstige verrijzenis. Verhoor ons Heer.

Onze Vader, die in de hemel zijt, ...
Wees gegroet Maria, ...

Gebed

Barmhartige God, verleen genadig dat allen die de heilige Geest in uw kerk verzameld heeft, U dienen met geheel hun hart en eensgezind uw wil volbrengen. Door Christus onze Heer. Amen.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.