Nieuws

Donderdag 16 mei 2024
(Pinksternoveen) Zevende dag
De apostelen geven de heilige Geest door de handoplegging
Toen de apostelen hoorden dat de joden in Samaria waren gaan geloven in het woord van Jezus, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Toen die daar aankwamen, spraken ze een gebed over hen uit, dat ze de heilige Geest zouden mogen ontvangen. Nog niemand van hen had de heilige Geest ontvangen. Ze waren alleen nog maar gedoopt. Petrus en Johannes legden hen daarom toen de handen op. Zo ontvingen ze de heilige Geest. (Handelingen van de apostelen 8, 14-17)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Voorbede
Gezegend zij Christus de Heer, door wie wij allen in de heilige Geest toegang hebben tot de Vader. Laat ons bidden:
Christus, aanhoor ons.
Zend uw Geest om verblijf bij ons te nemen; geef dat wij Hem nooit bedroeven. Christus, aanhoor ons.
Gij die verrezen zijt uit de doden en zit aan de rechterhand van God; wees onze voorspreker bij de Vader. Christus, aanhoor ons.
Verenig ons met U door uw Geest; laat beproeving, vervolging of gevaar ons nooit scheiden van uw liefde. Christus, aanhoor ons.
Gij die ons ter ere Gods in uw gemeenschap hebt opgenomen: geef dat wij elkander aanvaarden. Christus, aanhoor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt, ...
Wees gegroet Maria, ...

Gebed

Heer, laat uw Geest komen met zijn kracht en zijn gaven in ons uitstorten. Wij vragen U: geef ons de gezindheid waarin Gij welbehagen vindt en wek het verlangen dat uw wil aan ons geschiedt. Door Christus onze Heer. Amen.
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.