Nieuws

Zondag 17 september 2023
Zondagsmistijden in Escharen, Gassel en Grave naar 10.00 uur; kloosterkerk 11.30 uur
Vanaf 29 oktober zullen de zondagsmissen in Escharen, Gassel en Grave om 10.00 uur gevierd worden en in de kloosterkerk te Velp vanaf 11.30 uur. Dat hebben pastoor Herman Schaepman en pater Christophorus Goedereis ofm. cap. vandaag bekendgemaakt.

Enquête
In de zomertijd waren de HH. Missen op zondag om 09.00 respectievelijk 10.30 uur. In een enquête zijn parochianen en kerkgangers gevraagd om hun mening. De uitkomst is niet eenduidig. De dorpen hebben als het ware een voorkeur voor de ‘oude’ situatie, de stad is blijer met 10.30 uur dan het oude 11.00 uur.

Voorstel kapucijnen
Los hiervan willen de kapucijnen in het Emmaüsklooster de zondag vanaf 11.30 uur vieren. Zij willen aansluitend aan de H. Mis een eenvoudige lunch aanbieden aan kerkgangers, pelgrims en kloostergasten. Daarna is er ruimte voor eventuele middagactiviteiten. Hiermee hopen zij een nieuwe doelgroep aanspreken, waaronder jongeren en gezinnen. Een latere aanvangstijd is daarvoor noodzakelijk, zo laten ervaringen elders zien. Een missionaire Kerk zoekt nieuwe wegen om mensen te bereiken die niet tot nauwelijks met de persoon van Jezus Christus bekend zijn. Dat vraagt om verandering. De kapucijnen gaan deze aan, op de oudste franciscaanse plek in Nederland.

San Lorenzo-gemeenschap
De kapucijnen willen in Velp een San Lorenzo-gemeenschap stichten. Deze zal gevormd worden met broeders uit verschillende, ook niet-westerse landen. Samen maken zij van het klooster een plaats:
-           van stilte en gebed,
-           waar franciscaanse waarden en inhouden worden uitgedragen,
-           een plaats waar pelgrims worden begeleid en verzorgd, en
-           voor de pastorale zorg voor roepingen.
 
De broeders uit verschillende landen leven een authentiek broederlijk en spiritueel leven. Ze houden er een eenvoudige en ecologisch duurzame levensstijl op na. Ze staan open voor gasten en pelgrims, vooral voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en voor hen die geïnteresseerd zijn in de orde of in het religieuze leven. Zij bieden tevens een passend jaarprogramma in het Emmausklooster (retraites, bezinnings-dagen, cursussen over franciscaanse thema's, mogelijkheid om mee te leven, aanbod voor roepingenpastoraat). Ook zoeken de kapucijnen samenwerking met franciscaanse en andere kerkelijke groepen uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Ze blijven betrokken bij de bedieningen in onze Sint-Elisabethparochie. In navolging van Franciscus van Assis dienen de broeders de "armen van deze tijd". Om de missionaire Kerk meer vorm te geven zoeken zij naar nieuwe manieren van aanwezigheid en verkondiging in de digitale wereld en de sociale media. Uiteraard staan ze open voor dialoog tussen denominaties en religies – de samenwerking met de kerken van de Reformatie speelt daarbij een bijzondere rol.

Het doel: meer dan een waakvlammetje brandend houden
Het doel van het project is om "de vlam van ons charisma weer aan te wakkeren" in een van de meest geseculariseerde gebieden van Europa, waar de aanwezigheid van de Orde in het verleden een van de sterkste was en tegenwoordig een van de zwakste ter wereld. De kapucijnen voelen zich geroepen om, via de franciscaanse en kapucijnse spirituatliteit, alle mensen van goede wil in contact te brengen met Jezus Christus en Zijn Kerk.
 
Vernieuwing vraagt verandering 
Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen (2. Kor. 5, 17b). Een Kerk die zich krampachtig vasthoudt aan de oude structuren, zoals gebouwen en gewoontes, is in zichzelf opgesloten. Het Rijke Roomse Leven is voorbij. De missie van de Kerk is nog steeds dezelfde. “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mt 28,19-20). Hierin zitten, ook voor onze parochie, zowel de beweging (naar buiten) als het ongemak van verandering (omdat het vertrouwde losgelaten wordt). Daarvoor is begrip, maar het maakt de noodzaak om het over een andere boeg te gooien niet minder. Daarom verdient het initiatief van de kapucijnen alle steun vanuit de parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas.  

Gebed om de Heilige Geest
Geest van vreugde,
door U leeft Christus in ons
en leven wij in Hem.
Vergeef ons
als wij U vergeten
en niet in uw vreugde kunnen leven.
Geest van God, maak ons leven nieuw.
Geest van liefde,
U verbindt ons in liefde met U
en met mensen om ons heen.
Vergeef ons als wij kwetsen die wij liefhebben
en hun liefde de rug toekeren.
Geest van God, maak ons leven nieuw.
Geest van het lichaam van Christus,
U maakt ons tot één Kerk door de hoop die leven doet.
Vergeef ons als wij de eenheid verbreken
en de boodschap van geloof, hoop en liefde verduisteren.
Geest van God, maak ons leven nieuw.
(Uit: W.R. van der Zee, Vlam van de Geest)
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.