Nieuws

Vrijdag 17 november 2023
Kerkbestuur stelt tarieven 2024 vast
Het kerkbestuur heeft op 16 november de tarieven voor de kerkelijke diensten voor het kalenderjaar 2024 vastgesteld, conform het beleid van het bisdom van 's-Hertogenbosch. De tarieven wijzigen niet. Dat betekent dat voor kerkelijke diensten in 2024 dezelfde bedragen gevraagd worden als in 2024.

Beleid 'bijzondere vieringen' (zoals carnavalsvieringen) wordt gehandhaafd
Vóór de start van het carnvalsseizoen 2022-2023, namelijk op 6 november 2022, heeft het kerkbestuur aan de carnavalsverenigingen laten weten:

"De afgelopen weken hebben de meeste media aandacht besteed aan de zorgwekkende situatie van de rooms-katholieke Kerk in Nederland. Ook onze parochie staat voor hete vuren. De coronacrisis heeft er enorm ingehakt, zowel wat het aantal kerkgangers betreft als financieel gezien. De energiecrisis vraagt om snelle en ingrijpende maatregelen. 'Kerksluiting' is actueel. Vastgoed is immers met stip de grootste kostenpost, terwijl dat niet de eerste verantwoordelijkheid van de Kerk behoort te zijn.
Het kerkbestuur gaat moeilijke besluiten niet uit de weg. Er moet bespaard worden op uitgaven, maar de inkomsten - 'levend geld' - moeten omhoog. De parochie teert in op vermogen. 
Voor bijzondere vieringen, als deze gewenst zijn, zoals een carnavalsviering, geldt vanaf 1 januari aanstaande een tarief van €325,00. 'Een goede collecte' volstaat helaas niet meer. De opbrengst daarvan staat los van het tarief en zal geheel ten goede komen aan de parochie. We kúnnen niet anders. Het is niet wat we willen, maar het is noodzakelijk dat iedereen duidelijk is dat we als kerkbestuur onze verantwoordelijkheid moeten nemen en geen misverstand laten bestaan over de situatie waarin de Kerk, het bisdom en de parochie verkeert."


Het kerkbestuur heeft bij de vaststelling van de tarieven besloten niet voor de gemakkelijke weg te kiezen. Inmiddels is er één kerk binnen de parochiegrenzen gesloten. Het zal niet de laatste zijn. Maar het bestuur houdt liever álle kerken open. Dat kan slechts als 'de gemeenschap' beseft dat nú het moment is om kerksluiting (op korte termijn) te voorkomen. De kerken dienen - óók financieel - gedragen te worden door de mensen in Escharen, Gassel, Grave en Velp. De (landelijke) feiten spreken voor zich, dus is het zaak dat er klare wijn wordt geschonken. Nooit om geld vragen, maar de verantwoordelijkheid voor ons uitschuiven en dan mededelen dat een kerk sluit, is niet wat het kerkbestuur wil. Daarom heeft het kerkbestuur bijna tien jaar geleden de dorpsgemeenschappen opgeroepen restauratie- en onderhoudsstichtingen op te richten en tegelijkertijd met de (voormalige) gemeente aan een kerkenvisie gewerkt. 

Niet de put dempen als het kalf verdronken is, maar nú opstaan om - als lokale gemeenschap - kerksluiting te voorkomen.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.