Nieuws

Vrijdag 17 mei 2024
(Pinksternoveen) Achtste dag
De Geest en de waarheid
Nu ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft. Omdat Ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nog veel heb Ik u te vertellen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar zeggen al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. (Joh 16, 5 -7. 12 - 13a)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Voorbede
Gezegend zij de Vader, die ook over de heidenen de genade van de heilige Geest heeft uitgestort. Bidden wij Hem om de verbreiding van zijn gaven:
Heer, zend overal de genade van heilige Geest.
Heer, Gij hebt uw uitverkorenen dienaar gemaakt tot licht voor de heidenen; open de ogen van blinden, bevrijd de gevangenen die in duisternis zuchten. Heer, zend overal de genade van heilige Geest.
Gij die Christus met de kracht van de heilige Geest hebt gezalfd voor het werk van de verlossing; laat Hem opnieuw weldoende rondgaan en allen genezen. Heer, zend overal de genade van heilige Geest.
Zend uw Geest, het licht van ons hart; help de zwakken in het geloof door zijn kracht. Heer, zend overal de genade van heilige Geest.
Zend uw Geest, die rust brengt bij ons zwoegen; richt door Hem de vermoeiden en gebrokenen weer op. Heer, zend overal de genade van heilige Geest.
ervul de hoop van allen die gestorven zijn; laat hen bij Christus’ komst verrijzen. Heer, zend overal de genade van heilige Geest.

Onze Vader, die in de hemel zijt, ...
Wees gegroet Maria, ...

Gebed

God, Gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven in de verheerlijking van Christus en in de komst van de heilige Geest. Wij vragen dat de deelneming aan dit mysterie onze toewijding ten goede komt en ons geloof verdiept. Door Christus onze Heer. Amen.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.