Nieuws

Donderdag 20 juni 2024
Restauratie St.-Elisabethkerk écht begonnen

Enkele weken geleden berichtten wij over de restauratie van de St. Elisabethkerk in Grave. Het markante kerkgebouw behoeft dringend restauratie, in het bijzonder enkele dakvlakken. U heeft vast gezien dat inmiddels de steigers het gebouw gedeeltelijk aan het zicht onttrekken. Daarmee is de restauratie aangevangen. Helaas is reeds nu enige vertraging opgelopen, mede vanwege het slechte weer. Vermoedelijk loopt de planning zo’n twee weken uit en duurt die nu tot eind september of begin oktober.

Onverwachte werkzaamheden

Bij een restauratie zoals deze komen ook onverwachte gebreken aan het licht. Onder het dakbeschot is een ingerotte spoor (een balk tot in de nok) vervangen en op een gescheurde vlieringbalk zijn stalen ankers aangebracht. Ook een gat in het metselwerk wordt gedicht. Onder de kap bevinden zich loopbruggen die worden gecontroleerd op veiligheid. Waar nodig worden deze uitgebreid met betere leuningen.

Steun aan REG

De restauratie is in handen van de Stichting Restauratie St.-Elisabethkerk Grave (REG), die nauw samenwerkt met de parochie, het bisdom en de aannemer. REG zorgt, via onder meer subsidies en schenkingen, voor de benodigde financiën voor restauratie en groot onderhoud. Een restauratie als deze kost veel geld en zal ook in de toekomst nodig zijn. Draagt u de kerk een warm hart toe, of dat nu is als godshuis of als beeldbepalend monument in het stadsgezicht van Grave, dan kun u een donatie doen op NL22RABO 0117 101 842, t.n.v. Stichting Restauratie Sint Elisabethkerk Grave. Op www.st-elisabethkerk.nl vindt u meer informatie over de stichting.

Hansko Broeksteeg
voorzitter Stichting REG

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.