Nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
(Synode 2024) Vul een vragenlijst in over de toekomst van de Kerk

Denk mee over de toekomst van de Kerk!


Sinds 2021 vraagt paus Franciscus de gehele wereldkerk om mee te denken over de toekomst. Hoe kunnen we samen onderweg gaan naar een toekomst waarin wij op aanstekelijke wijze getuigen van ons katholieke geloof? Onze parochie heeft daaraan (in 2022) volop meegedaan.

De hele maand oktober 2023 zijn veel vrouwen en mannen, zowel leken als gewijde bedienaren, in Rome bijeengekomen. Zij hebben vooral geluisterd, gesproken vanuit hun hart. Ook over wat hen raakte in de bijdragen van de ánder.

De afgelopen weken zijn de vervolgvragen (van de deelnemers uit Rome) weer teruggelegd bij álle bisdommen. Op verzoek van bisschop Gerard de Korte zijn ook wij hiermee aan de slag gegaan. Degenen die niet naar één of meer van de gespreksavonden zijn geweest, kunnen hun ervaringen en visie delen door een formulier in te vullen. Meer mag uiteraard ook. Per thema is er één. Invullen kan tot en met 4 april 2024. Alle input wordt één op één (geanonimiseerd) doorgestuurd naar het bisdom. In Den Bosch wordt er, net als in 2022, een verslag van gemaakt ten behoeve van de landelijke bespreking. 

Ons gedoopt zijn als basis van ons Kerk-zijn
https://forms.office.com/e/C63ecjmXbz

Vorming in een missionaire Kerk
https://forms.office.com/e/c1vGgKcKE4

Deelname aan een verwelkomende Kerk
https://forms.office.com/e/gMwm0QiGhW

Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk
https://forms.office.com/e/xgxDax05BH

De toekomst van bisdom en parochie
https://forms.office.com/e/dNRSrSRHiQ

ZALIG PASEN!
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.