Nieuws

Woensdag 27 maart 2024
(Catechese) Vandaag is de chrismamis in de Sint-Jan
Vanavond om 19.00 uur is onze bisschop, mgr. dr. G.J.N. de Korte, de hoofdcelebrant in de zogenaamde chrismamis. Deze wordt geviering in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch.

De Chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de sacramentele oliën wijdt. Tijdens deze Mis - de liturgische kleur is wit - wijdt de diocesane bisschop voor het hele jaar het chrisma: dat is de olie die onder meer wordt gebruikt voor de zalving bij de sacramenten van DoopselVormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken en voor deelnemers aan het catechumenaat, de voorbereiding op het doopsel.

Het is bij de Chrismamis de bedoeling dat zoveel mogelijk priesters uit het bisdom tezamen met hun bisschop voldoen aan het gebod van Jezus tot herhaling van het Laatste Avondmaal. De chrismamis benadrukt op deze wijze de nauwe verbondenheid van de priesters met hun bisschop, die de opvolger van de apostelen is. Om de eenheid rond de Bisschop te vieren, gaat de parochie jaarlijks naar deze bijzondere eucharistieviering. Aansluitend is er koffie en thee met een Bossche Bol.
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.