Parochiecentrum

Het parochiecentrum is te vinden in de St.-Elisabethkerk te Grave. 
Het is op werkdagen geopend van 10.00 tot 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is het centrum tevens telefonisch bereikbaar. 

Misintenties voor al onze kerken kunnen daar worden opgegeven. 
U kunt daarvoor ook het volgende misintentieformulier invullen.

Hoofdwagt 1
5361 EW  GRAVE
Telefoon: 0486-47.54.57 

NL49 RABO 0117 1025 20  ten name van Parochie H. Elisabeth

Adressen van onze kerken:
St.-Elisabethkerk          Hoofdwagt 1                        5361 EW Grave
St.-Lambertuskerk       Burg. De Bourbonplein 2   5364 PT  Escharen
St.-Jan de Doperkerk   Gentstraat 2                         5438 AD  Gassel
HH. Vincentius en        Tolschestraat 21                  5363 TB Velp
Antonius van Paduakerk
 
Let op: De adressen in de dorpskernen betreffen geen postadressen!