Parochiecentrum

Het parochiecentrum is te vinden in de St.-Elisabethkerk te Grave. 
Het is op werkdagen geopend van 10.00 tot 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is het centrum tevens telefonisch bereikbaar. 

Misintenties voor al onze kerken kunnen daar worden opgegeven. 
U kunt daarvoor ook het volgende misintentieformulier invullen.

Hoofdwagt 1
5361 EW  GRAVE
Telefoon: 0486-47.54.57 

NL49 RABO 0117 1025 20  ten name van Parochie H. Elisabeth