Parochiecentrum

Het parochiecentrum opent
op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
gastvrij haar deuren.
Het is te bereiken via de deur rechts van de ingang van de urnentuin.

Van harte welkom
U bent van harte welkom bij het parochiecentrum
met een vraag voor de parochie,
een mededeling,
opgave van een misintentie voor alle kerktorens
of simpelweg om
elkaar even te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.   
 
Bij aanvragen voor een Doop, Huwelijk
of het doorgeven van een jubileum
kan men niet alleen terecht bij het parochiecentrum.
Deze kan men doorgegeven
via de digitale formulieren op deze website.

Voor misintenties kunt u ook het misintentieformulier invullen. 

Hoofdwagt 1
5361 EW  GRAVE

NL49 RABO 0117 1025 20  ten name van Parochie H. Elisabeth

Telefoon
Parochie H. Elisabeth telefonisch te bereiken:   

  • Via het telefoonnummer 0486-475457
op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur
op het parochiecentrum.
De medewerkers van het parochiecentrum
nemen uw vragen in ontvangst en spelen deze intern zorgvuldig door.    
  • Via het pastorale meldnummer 06-2278 4974,

los van genoemde openingstijden,
alléén voor 
echt dringende pastorale vragen,
aanvraag ziekenzalving én
doorgeven van uitvaart.   
   
E-mail
Onze pastoor Herman Schaepman is rechtstreeks bereikbaar
via pastoorschaepman@st-elisabethparochie.nl   
Het parochiecentrum is per e-mail te bereiken
via  parochiecentrum@st-elisabethparochie.nl.   
   
 Adressen van onze kerken:
St.-Elisabethkerk
Hoofdwagt 1
5361 EW  GRAVE

St.-Lambertuskerk      
Burg. De Bourbonplein 2  
5364 PT  ESCHAREN

St.-Jan de Doperkerk  
Gentstraat 2                        
5438 AD  GASSEL

O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk (Emmaüsklooster)
Basilius van Bruggelaan 4
5363 VA  VELP (Grave)
 
Let op: De adressen in de dorpskernen betreffen geen postadressen.

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.