Parochiecentrum

Het parochiecentrum opent
op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
gastvrij haar deuren.
Het is te bereiken via de deur rechts van de ingang van de urnentuin.

U bent van harte welkom met een vraag, een mededeling, een misintentie
of simpelweg om elkaar even te ontmoeten bij een kopje koffie.

Voor misintenties kunt u ook het misintentieformulier invullen. 

Hoofdwagt 1
5361 EW  GRAVE

NL49 RABO 0117 1025 20  ten name van Parochie H. Elisabeth

Adressen van onze kerken:
St.-Elisabethkerk          Hoofdwagt 1                        5361 EW Grave
St.-Lambertuskerk       Burg. De Bourbonplein 2   5364 PT  Escharen
St.-Jan de Doperkerk   Gentstraat 2                         5438 AD  Gassel
HH. Vincentius en        Tolschestraat 21                  5363 TB Velp
Antonius van Paduakerk
 
Let op: De adressen in de dorpskernen betreffen geen postadressen!
 

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.