Tarieven Kerkelijke Diensten

Tarieven kerkelijke diensten parochie H. Elisabeth 2022
conform de richtlijnen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch
 
  Vergoeding:
Misintentie*:
Initiatiesacramenten (H. Doopsel, Eerste H. Communie, H. Vormsel)
                                                                                inclusief voorbereiding**:
Huwelijk:
Jubilea en andere vieringen bij bijzondere gelegenheden:
Kerkelijk afscheid bij een overlijden (uitvaart en/of vooravondmis/
             avondwake en/of absoute op begraafplaats of in crematorium)***:  
 
Begravingskosten (graf delven/dichten en grafruiming)****:
Grafrechten enkelgraf (inclusief onderhoudsbijdrage), twintig jaar:
Grafrechten dubbeldiep graf    (inclusief onderhoudsbijdrage), twintig jaar:
Grafrechten dubbelbreed graf (inclusief onderhoudsbijdrage), twintig jaar:
 
Plaatsingskosten urn in urnengraf of -muur (bij de eerste plaatsing) *****:
Grafrechten urnen (inclusief onderhoudsbijdrage), tien jaar:
Grafrechten urnen (inclusief onderhoudsbijdrage), twintig jaar:
 
Verlenging/reservering grafrechten, alle graven, één jaar
                                                                              (inclusief onderhoudsbijdrage):
Verlenging/reservering grafrechten, alle graven, vijf jaar
                                                                              (inclusief onderhoudsbijdrage): Verlenging/reservering grafrechten, alle graven, tien jaar
                                                                              (inclusief onderhoudsbijdrage):
 
Verlenging/reservering urnengraf, één jaar (inclusief onderhoudsbijdrage):
Verlenging/reservering urnengraf, vijf jaar  (inclusief onderhoudsbijdrage):
Verlenging/reservering urnengraf, tien jaar (inclusief onderhoudsbijdrage):
€     12,50
Vrijwillige bijdrage       
€    390
€    295
 
€    495
 
€    630
€ 1.160
€ 1.390
€ 1.620
 
€    230
€    695
€ 1.390
 
 
€      70
 
€    313
 
€    580
 
€      69,50
€    347,50
€    695

* Misintenties
Het is een goed gebruik dat de Kerk bidt voor de zielenrust van de overledenen. Daarom horen er, in onze parochie, vijftien misintenties bij het kerkelijk afscheid. Na een overlijden wordt de eerste vijf zondagen de naam van de overledene als intentie afgelezen in de st.-Elisabethkerk, onze hoofdkerk.
Vijf à zes weken na het overlijden krijgt de contactpersoon van de overledene een formulier waarop men de tien overige data noemt, dat er een intentie wordt gelezen in de door betrokkene aangegeven kerk in onze parochie. We gaan hierbij uit van een tijdspanne van één à anderhalf jaar.
Uiteraard staan wij als parochie met Allerzielen bijzonder stil bij iedere overledene. 

** Initiatiesacramenten laagdrempelig aangeboden
Conform de richtlijnen van het bisdom is er geen tarief voor de initiatiesacramenten doopsel, communie en vormsel. Het kerkbestuur wil de toegang tot deze sacramenten laagdrempelig houden. Hiervoor geldt daarom een vrijwillige bijdrage.
 
*** Vormen van de kerkelijke uitvaart
Eucharistieviering/woord- en gebedsdienst (met absoute door de priester/diaken). Deze kan óók in de avonduren plaatsvinden;
Woord- en gebedsdienst (met absoute door de pastoor);
Absoute op begraafplaats of in rouwcentrum dan wel crematorium door de priester/diaken.
 
Mogelijkheden op de vooravond van een afscheid
een kerkelijke uitvaart is inclusief een avondwake aan de vooravond van een afscheid.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. De nabestaanden kunnen hiervoor kiezen of hiervan afzien. Deze gebedsdienst wordt kosteloos aangeboden vanuit het pakket van de kerkelijke uitvaart.
Als er geen uitvaart is bestaat de mogelijkheid tot
-  een avondmis in de kerk (met desgewenst aansluitend  absoute in de kerk of daar waar de
    overledene ligt opgebaard);
 -  een woord- en gebedsdienst door de pastoor (met desgewenst  absoute, zie hiervoor);
 -  een avondwake (zonder absoute)..

**** De mogelijkheid tot begraven op een begraafplaats of urnentuin  van de parochie
staat in principe open voor iedereen..
    
***** Urnentuin achter de st.-Elisabethkerk
Voor het plaatsen van een asbus of urn bijzetten in de tuin achter de st.-Elisabethkerk te Grave kunnen belangstellende nabestaanden zich bij het kerkbestuur melden bij het kerkbestuur via algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Op kosten van de nabestaanden levert en plaatst uitsluitend de firma Schrijen de bijbehorende grafsteen met een vaste maat 60 x 40 x 3 cm.  Het soort letter staat vrij.
Voornoemde firma plaatst de asbus of urn, sluit de kelder en bevestigt het gedenkteken.

Vastgesteld door het r.-k. kerkbestuur d.d. 25 november 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.