Tarieven Kerkelijke Diensten

Tarieven kerkelijke diensten per 1 januari 2021

Kerken:
H. Elisabeth                                               Hoofdwagt 1                       5361 EW Grave
H. Lambertus                                             Burg. de Bourbonplein 4    5364 PT Escharen *
H. Johannes de Doper                              Gentstraat 2                        5438 AD Gassel *
H. Vincentius en Antonius van Padua       Tolschestraat 21                  5363 TB Velp *
(*: geen postadressen!)
 
Dienst: Prijs:
Misintentie*: €   12
Dopen**: €     0
Eerste Communie, inclusief voorbereiding: €     0
Vormsel, inclusief voorbereiding: €     0
Huwelijk: € 380
Jubilea en andere vieringen bij bijzondere gelegenheden: € 290
Uitvaart***:   (inclusief avondwake,  absoute op begraafplaats
                           en vijftien gedachtenissen*)
 
€ 485
Uitvaart*** buiten kerk (in een crematorium):
                          (inclusief avondwake,  vijftien gedachtenissen*
                                                                    en reiskosten pastoor) 
Alleen avondwake (gebedsdienst,  vijftien gedachtenissen)  óf
Alleen vooravondmis (met of zonder  absoute, vijftien gedachtenissen*)   
 
 
€ 485
 
€ 485
             
Grafrechten Escharen, Gassel, Velp
en urnenplaats bij Dom****, in Escharen, Gassel , Velp:

Prijs:
Enkel of dubbeldiep graf delven (inclusief ruimingsbijdrage à € 210): €      610
Grafrechten 20 jaar, enkel (inclusief onderhoudsbijdrage): €   1.020
Grafrechten 20 jaar, dubbel diep (inclusief onderhoudsbijdrage): €   1.280
Urn plaatsen 10 jaar (inclusief onderhoudsbijdrage): €      720
 
Verlenging  1 jaar, voor alle graven:
 
€        40
Verlenging  5 jaar, voor alle graven: €      200
Verlenging 10 jaar, voor alle graven: €      400
Verlenging   1 jaar, voor urnenplaats: €        50
Verlenging   5 jaar, voor urnenplaats: €      200
Verlenging 10 jaar, voor urnenplaats: €      330
 
Conform het beleid vanuit het bisdom
blijven de bedragen voor kerkelijke diensten in 2021 voor het merendeel gelijk.
Het is mogelijk om daags vóór de crematie of begrafenis
in de avonduren een volledige uitvaartmis (mét absoute) te kiezen.
 
*  Misintenties
Het is een goed gebruik dat de Kerk bidt voor de zielenrust van de overledenen.
Daarom horen er, in onze parochie, vijftien misintenties bij het kerkelijk afscheid.
Na een overlijden wordt de eerste vijf zondagen
de naam van de overledene als intentie afgelezen in de st.-Elisabethkerk, onze hoofdkerk.
De overledenen rond de kerken in Velp, Gassel en Escharen
worden ook in hun eigen kerk vanzelfsprekend vijf maal afgelezen. 
Omdat hier niet elke  week een Heilige Mis is kan dit even duren.
Vijf à zes weken na het overlijden
krijgt de contactpersoon van de overledene
een formulier waarop men de tien overige data noemt,
dat er een intentie wordt gelezen
in de door betrokkene aangegeven kerk in onze parochie.
We gaan hierbij uit van een tijdspanne van één à anderhalf jaar.
Uiteraard staan wij als parochie met Allerzielen bijzonder stil bij iedere overledene. 
 
** Dopen ‘gratis’
Conform de richtlijnen van het bisdom is er geen tarief voor een  doop.
Hiervoor geldt een vrijwillige bijdrage.
De benodigde doopkaars is bij de parochie te koop.
Deze is speciaal voor ons gemaakt.
Naast een doopsymbool staat ons logo erop
en wordt de naam van de dopeling op de kaars geschreven.
Het dopen geschiedt  individueel en de doopvoorbereiding vindt  eenmalig aan huis plaats.
 
*** Vormen van de kerkelijke uitvaart
Eucharistieviering (met absoute door de pastoor). Deze kan óók in de avonduren plaatsvinden;
Woord- en gebedsdienst (met absoute door de pastoor);
Absoute op begraafplaats of in rouwcentrum dan wel crematorium door de pastoor.
 
Mogelijkheden op de vooravond van een afscheid
Als er  ’s anderendaags  een  kerkelijke uitvaart is, 
kan  de familie kiezen voor een avondwake.
Deze gebedsdienst wordt kosteloos  aangeboden
vanuit het pakket van de kerkelijke uitvaart.
Als er geen uitvaart is bestaat de mogelijkheid tot
-  een avondmis in de kerk (met desgewenst aansluitend  absoute   
in de kerk of daar waar de overledene ligt opgebaard);
 -  een woord- en gebedsdienst door de pastoor
 (met desgewenst  absoute, zie hiervoor);
 -  een avondwake (zonder absoute).
 -  pastoor gaat mee naar crematorium en leidt daar een viering.
 
****De mogelijkheid tot begraven op een begraafplaats of Urnentuin  van de parochie
staat in principe open voor de eigen  parochianen;                                               
in andere gevallen beslist het bestuur van de parochie.
 
Urnentuin achter de st.-Elisabethkerk
Parochianen kunnen een asbus of urn bijzetten
in de Urnentuin achter de st.-Elisabethkerk.
Belangstellende nabestaanden
melden zich daartoe bij het kerkbestuur via algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Voor het plaatsen geldt naast de hiervoor genoemde grafrechten
een eveneens vóór het begraven te betalen, eenmalig bedrag à € 150,00.
Op kosten van de nabestaanden
levert en plaatst uitsluitend de firma Schrijen de bijbehorende grafsteen
met een vaste maat 60 x 40 x 3 cm.   
Het soort letter staat vrij.
Voornoemde firma plaatst de asbus of urn,
sluit de kelder en bevestigt het gedenkteken.
Rondom de graven is ruimte
voor een ten opzichte van de gedenktekens  niet te hoge pot en dergelijke.
 
Inlichtingen over de viering:              Pastoor H. Schaepman:  06-22784974
Inlichtingen over begraafplaatsen: C. Spoorendonk        0486-473738
Parochie H. Elisabeth hanteert de Privacyverklaring R.-K. Parochies d.d. 24 mei 2018
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.