Tarieven Kerkelijke Diensten

Tarieven kerkelijke diensten parochie H. Elisabeth 2024
           conform de richtlijnen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch
 
  Vergoeding:
Misintentie*: €     12,50
 Initiatiesacramenten (H. Doopsel, Eerste H. Communie, H. Vormsel)
                                                                                inclusief voorbereiding**:
 Vrijwillige bijdrage       
 Huwelijk:  €    430
 Jubilea en andere bijzondere vieringen:  €    325
 Kerkelijk afscheid bij een overlijden (uitvaart en/of vooravondmis/
             avondwake en/of absoute op begraafplaats of in crematorium)***:  
  
€    545
 Begravingskosten****:
De parochie heeft een vaste, externe grafdelver. Deze brengt de kosten hiervan rechtstreeks bij de opdrachtgever (nabestaanden) in rekening:
Grafrechten enkelgraf (inclusief onderhoudsbijdrage en ruimingskosten),
                                                                                                              twintig jaar:
Grafrechten dubbeldiep graf (inclusief onderhoudsbijdrage en
                                                                               ruimingskosten), twintig jaar:
Grafrechten dubbelbreed graf (inclusief onderhoudsbijdrage en
                                                                               ruimingskosten), twintig jaar:
 Plaatsingskosten urn in urnengraf of -muur ***** bij iedere plaatsing:
Grafrechten urnen (inclusief onderhoudsbijdrage), tien jaar:
Grafrechten urnen (inclusief onderhoudsbijdrage), twintig jaar:
 
Verlenging/reservering grafrechten, alle graven, één jaar
                                                                              (inclusief onderhoudsbijdrage):
Verlenging/reservering grafrechten, alle graven, vijf jaar
                                                                              (inclusief onderhoudsbijdrage): Verlenging/reservering grafrechten, alle graven, tien jaar
                                                                              (inclusief onderhoudsbijdrage):
 
Verlenging/reservering urnengraf, één jaar (inclusief onderhoudsbijdrage):
Verlenging/reservering urnengraf, vijf jaar  (inclusief onderhoudsbijdrage):
Verlenging/reservering urnengraf, tien jaar (inclusief onderhoudsbijdrage):
 
 
p.m.

 € 1.605
 
€ 1.845
   
€ 2.085
€    250
€    865
€ 1.730
 
 
€    92
 
€   406
 
€   740
 
€      92
€    406
€    740
             
* Misintenties
Het is een goed gebruik dat de Kerk bidt voor de zielenrust van de overledenen. Daarom horen er, in onze parochie, misintenties bij het kerkelijk afscheid. Vijf à zes weken na het overlijden krijgt de contactpersoon van de overledene een formulier waarop men deze kan opgeven.
 
** Initiatiesacramenten laagdrempelig aangeboden
Het kerkbestuur wel de toegang tot deze sacramenten laagdrempelig houden. Hiervoor geldt daarom een vrijwillige bijdrage.
 
*** Vormen van de kerkelijke uitvaart; energiekosten
Eucharistieviering/woord- en gebedsdienst (met absoute door de priester/diaken). Deze kan óók in de avonduren plaatsvinden. Vanwege de energiecrisis is het tarief bepaald op basis van een onverwarmde kerk. Als de nabestaanden opdracht geven voor het verwarmen van de kerk, worden de kosten hiervoor separaat in rekening gebracht.
Absoute op begraafplaats of in rouwcentrum dan wel crematorium door de priester/diaken.

Mogelijkheden op de vooravond van een afscheid
een kerkelijke uitvaart is inclusief een avondwake aan de vooravond van een afscheid.
Hieraan zijn geen bijkomende kosten verbonden. De nabestaanden kunnen hiervoor kiezen of hiervan afzien. Deze gebedsdienst wordt kosteloos aangeboden vanuit het pakket van de kerkelijke uitvaart.
Als er geen uitvaart is bestaat de mogelijkheid tot
-  een avondmis in de kerk (met desgewenst aansluitend  absoute in de kerk of daar waar de
    overledene ligt opgebaard);
 -  een woord- en gebedsdienst door de pastoor (met desgewenst  absoute, zie hiervoor);
 -  een avondwake (zonder absoute).

**** De mogelijkheid tot begraven op een begraafplaats of urnentuin  van de parochie
staat open voor iedereen.
    
***** Urnentuin achter de st.-Elisabethkerk
Voor het plaatsen van een asbus of urn bijzetten in de tuin achter de St.-Elisabethkerk te Grave kunnen belangstellende nabestaanden zich melden bij het kerkbestuur via algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Op kosten van de nabestaanden levert en plaatst uitsluitend de firma Schrijen de bijbehorende grafsteen met een vaste maat 60 x 40 x 3 cm.  Het soort letter staat vrij.

Vastgesteld door het r.-k. kerkbestuur d.d. 16 november 2023
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.