Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018
is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht geworden.
Dit is een nieuwe wet
die in alle landen van de Europese Unie
de privacy van burgers beter wil beschermen.
Deze wet heeft ook gevolgen voor de Kerk
en vraagt om enkele maatregelen van parochies.
 
Uitgangspunt van de wet is,
dat bedrijven en organisaties niet zomaar
persoonsgegevens van mensen mogen gebruiken.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens
die herleidbaar zijn tot één concrete persoon. 
 
Elke parochie heeft met persoonsgegevens
en zelfs met bijzondere persoonsgegevens te maken.
Maar het is niet zo,
dat er helemaal geen gegevens meer mogen worden verwerkt.
De wet erkent ook het gerechtvaardigd belang van instanties – zoals de kerk –
om gegevens te gebruiken om hun werk te kunnen doen.
Wel dienen parochies zich aan een aantal zaken te houden.
Hiervoor verwezen we
naar Algemene Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. (Bijlage 1) 
 
Daarnaast heeft onze parochie een eigen Privacyprotocol. (Bijlage 2)
Dit protocol is van toepassing op de R.K. Parochie H. Elisabeth,
gevestigd aan de Hoofdwagt 1, 5361 EW te Grave,
waaronder ressorterend de parochiekernen Escharen, Gassel, Grave en Velp,
hierna te noemen de parochie.
Dit protocol is gebaseerd op het document ‘Praktische handleiding R.K.-parochies’
zoals gepubliceerd op www.rkk-online.nl en www.rkk-avg.nl op 15-05-2018,
gebaseerd op de besluiten van de bisschoppen
tijdens de bisschoppenconferentie van januari 2018.
Besluiten van de bisschoppenconferentie hebben de kracht van wet (art. 2 BW).
Dit protocol is bestemd voor de vrijwilligers en medewerkers van de parochie
die door de aard van hun werkzaamheden in aanraking komen
met de toepassing van de AVG.
Dit protocol is van kracht geworden op 4 oktober 2018.
 
Bijlage: 2
 

 

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.