Kerkbestuur

De parochie wordt bestuurd door het kerkbestuur,
dat is benoemd door de bisschop van ’s-Hertogenbosch.
De pastoor is uit hoofde van zijn functie voorzitter van het bestuur.

Het kerkbestuur gaat met name over de ‘harde’ kant van het parochiewezen.
De verantwoordelijkheid over het pastoraat berust volledig bij de pastoor.
De leden van het kerkbestuur hebben echter wel adviesrecht.

De parochie heeft een dagelijks bestuur dat wekelijks vergadert
en een algemeen bestuur dat driewekelijks bijeenkomt.

Als kader
voor het kerkbestuur
en ieder die zich bij parochie H. Elisabeth betrokken weet
geldt het beleidsplan 2023-2027 Door God en mens bewogen.
Dit staat onder "albums":
https://www.st-elisabethparochie.nl/albums/beleidsplan-2023-2027/.
Ook staat daar het gebouwenplan (2023-2027) Bouwen aan het huis van de Heer:
https://www.st-elisabethparochie.nl/albums/gebouwenplan-2023-2027-bouwen-aan-het-huis-van-de-heer/.

Kerkbestuur H. Elisabeth (patrones van de caritas)
Hoofdwagt 1
5361 EW  GRAVE
@: bestuur@st-elisabethparochie.nl

Dagelijks bestuur
Pastoor H. Schaepman, voorzitter
De heer A. van Megen, vicevoorzitter, communicatie, erfgoedrelaties en juridische zaken
Mevrouw J. Brouwer-Straatman, secretaris
 
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur, aangevuld met:
De heer R. Eijbersen, vastgoed
De heer E. de Bruijne, penningmeester


 

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.