Bisdom

De bisschop...
De bisschop is de eerstverantwoordelijke
voor de pastorale zorg in zijn bisdom.
Hij draagt de verantwoordelijkheid voor
de goede viering van de liturgie,
de correcte toediening van de sacramenten en
de zuivere verkondiging van het woord van Christus. 
De bisschop heeft mensen die hem daarbij helpen:
priesters, diakens, pastorale werkers (v/m)
en pastorale assistenten, die door hem worden aangesteld.
 
Hij komt naar parochies
bij belangrijke gebeurtenissen
als de vormseltoediening of een jubileum.
 
De bisschop vertegenwoordigt
de band met de katholieke wereldkerk.
Met alle bisschoppen wereldwijd
vormt hij het college van bisschoppen,
met de bisschop van Rome (de paus)
als ‘eerste onder zijns gelijken’.

... van 's-Hertogenbosch
Onze parochie behoort
tot het bisdom van ’s-Hertogenbosch
Sinds 14 mei 2016 is monseigneur dr. G.J.N. de Korte
de zeventiende bisschop van Den Bosch.
Monseigneur drs. R.G.L.M. Mutsaerts
staat hem als hulpbisschop bij.

Bisschoppen in de parochie
De bisschoppen trekken er regelmatig op uit
om in het bisdom Eucharistie te vieren.
Zo heeft monseigneur Mutsaerts op 9 april 2012
de nieuwe parochie H. Elisabeth (patrones van de caritas)
alhier opgericht
en was emeritus-bisschop Hurkmans
op 7 december van dat jaar
hoofdcelebrant van de H. Mis,
waarin we vierden dat de relieken van onze patroonheilige
precies zevenhonderd jaar in Grave waren.
Op 25 november kwam monseigneur Hurkmans
weer naar Grave
om de allerlaatste H. Mis in de kapel
van verzorgingshuis 'Maaszicht' te vieren.
Dat deed hij op nadrukkelijk verzoek van de zusters.

Foto: - Mgr. dr. G.J.N. de Korte
          - oprichting van de parochie

            en installatie van pastoor Aarden
            door monseigneur Mutsaerts


          
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.