Pastoor

De verbondenheid met God in Jezus Christus
wordt in de Kerk bemiddeld door mannen
die, zoals de apostelen,
door de bisschoppen als hun opvolgers,
daartoe  gewijd en gezonden zijn:
als bisschop, als priester van Christus of als diaken
ten dienste van de Heer en Zijn Kerkgemeenschap.

Sinds 1 januari 2021 is de zeereerwaarde heer
Herman Schaepman (’s-Hertogenbosch, 1967)
pastoor van Escharen, Gassel, Grave en Velp.
Hij ontving de priesterwijding in 2015 door Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, werd kapelaan in de St. Petrus Parochie te Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland en sinds februari 2019 in de parochies Heilige Johannes Evangelist en H. Maria te Rosmalen en ’s-Hertogenbosch.

Pastoor Herman Schaepman
Postadres:
Hoofdwagt 1
5361 EW  Grave
@: pastoorschaepman@st-elisabethparochie.nl

Het pastorale meldnummer is 06-2278 4974 (alleeen voor pastorale noodgevallen, aanvraag ziekenzalving en doorgeven van een Uitvaart).

Voor het aanvragen van een Doop, Huwelijk of het doorgeven van een jubileum kan men terecht bij het parochiecentrum (via een bezoekm de telefoon tijdens openingstijden of via een e-mail)
Deze aanvragen kan men eveneens doorgeven via de diigitale formulieren op deze website van de parochie.

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.