Huwelijk

Als en man en een vrouw
de bewuste keuze voor elkaar
willen uitdrukken door met elkaar te trouwen,
is het mogelijk
dat huwelijk in te laten zegenen in onze parochie. 

Daarvoor neemt u contact op met de pastoor
Hij bereidt het paar voor 
op het bijzondere sacrament van het Huwelijk. 

Afspraken over de datum, tijd en plaats van de ceremonie
maakt u met hem.
Ook bestaat de mogelijkheid om met de pastoor 
van gedachten te wisselen over de invulling van de viering.
Zo is er een keuze uit 
een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst.
Celebrant is een priester of diaken.
 
Opgeven voor een kerkelijk huwelijk: antwoordformulier 
(zie ook onder de menuknop 'contact').

Parochie H. Elisabeth hanteert de Privascyverklaring R.K. Paroches d.d. 24 mei 2018.