Uitvaart

De uitvaart binnen de katholieke Kerk is een Paasviering.
 Als geloofsgemeenschap vertrouwen we
 onze dierbare overledene aan God toe.
 Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen,
 troosten we elkaar in het vertrouwen dat God,
 die tijdens ons leven met ons mee is getrokken,
 ons ook door de dood heen zal vergezellen.
 
 Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld:
 omwille van Zijn dood en verrijzenis,
 mogen wij vertrouwen
 dat God ook ons zal thuisbrengen.
 
 Dit vieren we in de uitvaartliturgie.
 Het is iets heel kostbaars,
 daarom wil de Kerk er zorgvuldig mee omgaan.
 
Als een parochiaan komt te overlijden en men kiest voor een kerkelijke uitvaart,
belt u alstublieft met ons pastorale meldnummer 06-22 78 49 74.
Pastoor Herman Schaepman neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Overleg met hem bepaalt het moment en de vorm van de uitvaart.
 
Omdat onze parochie meerdere kerken heeft,
is het indien er een crematie volgt op de uitvaart,
wijs om eerst de beschikbaarheid
van de pastoor en de eigen kerk te bepalen,
alvorens het crematorium vast te leggen.
 
Bij de kerkelijke uitvaart zijn inbegrepen:
een avondwake,
een gezongen requiemmis
en de absoute op een begraafplaats of kerkhof.
 
Het is mogelijk dat de pastoor
aan de vooravond van een ‘buitenkerkelijk’ afscheid
een avondmis leest met aansluitend of ’s anderendaags
een absoute bij de overledene (thuis, in het rouwcentrum,
op de begraafplaats of in het crematorium).
 
Een eigen boekje?
Het is niet verplicht
een eigen boekje voor de uitvaart samen te stellen.
Het mag wel.
Het is voor nabestaanden een kans
om intensiever betrokken te zijn
bij wat er in de uitvaartmis gebeurt.
 
Via de link
http://www.athanasius.nl/kerkelijke-uitvaart/menu.htm 
bieden we een keuzemap en een invulboekje
als handvatten aan.
In het linker menu van die website
staat de knop "uitvaart samenstellen".
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.